Objednávka tištěné verze publikace

POLICIE A MOJE DÍTĚ
Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců
při jednání s Policií ČR

1. vydání, 122 str., ISBN 978-80-11-00338-8

  • V příručce vám předávám své zkušenosti z 25leté praxe u Policie ČR a teoretické znalosti z trestního práva, a to v jedinečné ucelené formě (122 stran). V příručce poskytuji nezbytné a užitečné informace, které nejsou všeobecně známé a pomohou zákonným zástupcům v dalším rozhodování ve prospěch jejich dětí.
  • Informace z příručky lze také využít při poskytování metodických, koordinačních a poradenských služeb dětem a jejich zákonným zástupcům v problematice prevence rizikového chování, při orientačním šetření dětí s rizikem či projevy rizikového chování a pro zvýšení všeobecné informovanosti zákonných zástupců v oblasti trestního práva mládeže.
  • Díky odborným informacím a příkladům z praxe obsažených v této příručce budete schopni postupovat správně a efektivně, a to včetně správné spolupráce s Policií ČR.

  • Současně také budete moci předcházet nepříjemným situacím a postihům, kterým v případě neznalosti správných postupů, práv a povinností dětí a zákonných zástupců můžete vy a vaše dítě čelit.

Aktualizace publikace

Postupem času plánuji příručku aktualizovat a rozšiřovat z důvodu změn právních předpisů a podnětů od zákonných zástupců. Proto rád uvítám i Vaši zpětnou vazbu, případně mně můžete sdělit, s jakými problémy se potýkáte ve vztahu k Policii ČR a jak jste problém řešili.

Objednávka

Pozn. Po odeslání objednávky Vám bude automaticky vystavena zálohová faktura.

Reference

Dostává se vám do rukou příručka pro těžké životní chvíle, kterou kromě rodičů, zákonných zástupců ocení také pedagogové, psychologové, lékaři, zkrátka všichni ti, kteří se dostávají do kontaktu s dětskými klienty pachateli či obětmi a potřebují poradit a nasměrovat rodiče v krizových obdobích jejich života. Oceňuji objektivitu autora, který ačkoli sám je policistou nezapomíná na fakt, že i policista může pochybit. Příručka se tak stává pomůckou, které bude čtenář důvěřovat, protože zjevně zohledňuje zájem dětí a jejich zákonných zástupců v kontaktu s Policií ČR. Činí tak srozumitelně, pečlivě s bohatými odkazy na legislativní zdroje.
Mgr. Stanislav Melichvedoucí pracoviště, psycholog, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín, pracoviště Kroměříž

Publikace se jeví jako velmi přínosná pro školy a školská zařízení. Tyto v krizových situacích potřebují jasně definované postupy, jak si počínat ve spolupráci rodina – škola – policie, a ty tato příručka nabízí. Oceňuji obsahovou pestrost, kdy si zástupce školy nebo školského zařízení vybere téma a postup dle toho, jakou krizovou situaci právě řeší. Příručka je napsaná jasnou, čtivou a srozumitelnou formou.
Mgr. Gabriela Šťastovámetodik prevence, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín, pracoviště Holešov

Potřebujete poradit s objednávkou?

Napište mi na info@policieveskole.cz