Půjdu častěji na křtiny nebo na policii?

Víte, že v naší krásné vlasti máte o hodně větší šanci „navštívit“ Policii ČR jako poškozená osoba trestným činem, než přivítat nově narozené dítě ve svém okolí? Navíc někdy ani na policii nejdete, neboť si vyhodnotíte situaci, že je to zbytečné plýtvání časem, takže se pravděpodobnost, že se stanete obětí trestného činu, ještě zvyšuje.[1]

Oběť je fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.[2] Definice poškozeného je prakticky totožná. Poškozený je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil.[3]

V příručce Práva oběti v kostce s podtitulem Základní práva obětí trestných činů a osob poškozených vysvětluji základní pojmy týkajících se obětí a poškozených a popisuji práva obětí trestných činů, včetně práv poškozených osob. Vzhledem k tomu, že těchto práv je skutečně velmi mnoho[4], v rámci zvýšení právního vědomí, osvěty a pomoci obětem trestných činů (např. praktickým vzorem Žádosti o peněžitou pomoc), jsem se rozhodl srozumitelným způsobem tato práva shrnout v jedné publikaci. Možná se bude někomu zdát, že se ho obsah publikace nebude týkat, ale za posledních šest let bylo spácháno přes jeden milion trestných činů.

Je lépe se možná seznámit se svými právy, pokud bych se stal obětí trestného činu, hezky v klidu domova, než se seznamovat s právy na služebně Policie ČR v rozrušeném stavu. Policie je ze zákona povinna seznámit oběť s jeho právy, některé musí vysvětlit ústně, některé postačí předat oběti v písemné podobě, ale na žádost oběti opět musí i tato práva ústně vysvětlit, třeba i opakovaně, do té doby, než jim porozumí.

Samozřejmě má oběť právo prohlásit, že nechce být informována o svých právech podle zákona o obětech trestných činů. Prohlášení oběti o tom, že nechce být informována, může být kdykoliv vzato zpět; o tom musí být oběť poučena.[5]

Práva oběti v kostce lze v elektronické podobě zdarma stáhnout ZDE


[1] Latentní kriminalita

[2] § 2 odst. 2 zák. č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

[3] § 43 odst. 1 trestního řádu

[4] 48 stran, ISBN 978-80-908451-2-1 (online ; pdf)

[5] § 13 zák. č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.