Slevy, šmejdi a propagace s výletem

Přijetím zákona č. 374/2022 Sb., ze dne 7. 12. 2022, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se mimo jiné mění podmínky:[1]

– v oblasti slev na výrobky:

Někteří prodejci lákají kupující na výrazné slevy. Tyto slevy vycházející ze základu ceny výrobku, který byl výrazně navýšen pouze několik dní před uvedením slevy výrobku. Příklad: výrobce nabízel během roku výrobek za 500 Kč, poté navýšil na týden cenu na 1200 Kč. Aby nalákal zákazníky na výhodnou koupi, uvedl „výraznou slevu“ výrobku ve výši 50 %. Cena po slevě pak byla vyšší, než byla běžná cena.

Z tohoto důvodu bylo do zákona o ochraně spotřebitele včleněno nové ustanovení, ze které plyne nová povinnost prodávajícího týkající se slevy výrobku. Informace o slevě z ceny výrobku musí obsahovat informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy.[2]

  • v oblasti poskytnutí doby na rozmyšlenou:

Pro odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory během výletu organizovaného podnikatelem za účelem nebo s účinkem propagace a prodeje zboží nebo poskytování služeb, nebo při nevyžádané návštěvě podnikatele ve spotřebitelově domácnosti platí dosud lhůta 14 dnů. Od účinnosti zákona č. 374/2022 Sb. bude tato lhůta prodloužena od 6. ledna 2023 na 30 dnů.[3]

  • při pochybnostech uzavření smlouvy po telefonu:

Existují smlouvy, které spotřebitel nemusí podepisovat. Zákon výslovně nevyžaduje, aby byla např. smlouva o dodávkách energií v písemné formě. Často se stávalo, že zákazník uzavřel smlouvu, aniž o tom věděl. Proškolený operátor „vymámil“ po zákazníkovi jeho „souhlas“. Prakticky postačilo, když zákazník na rafinované a zákeřné otázky odpovídal ve smyslu: „ano, to mě zajímá“, „ano, Vaše představená nabídka se mi líbí“ a pak se divil, že uzavřel novou smlouvu.

Aby se zamezilo podobným praktikám, tak podnikatel nabídku učiněnou během telefonického hovoru musí potvrdit spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě. Spotřebitel je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině.[4]

Zákon č. 374/2022 Sb. obecně posiluje postavení spotřebitele a změn je celá řada, např. v oblasti reklamací zboží, záruky za jakost, ustanovení o zneužívajících ujednáních, času plnění spotřebitelské smlouvy. Také se vkládají do občanského zákoníku nová ustanovení o poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu.

Pro zajímavost:

Možná někoho překvapí, že „zmizelo“ ustanovení o nevyžádaném zboží, oblíbený a známý § 1838 Neobjednané plnění: Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.“  Nyní stejnou problematiku řeší jiné ustanovení zákona, a to § 1816: „Plnil-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.“


[1] Účinnost zákona od 6.1.2023

[2] § 12a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

[3] § 1829a občanského zákoníku

[4] § 1825 odst. 2 občanského zákoníku

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.