Zahraniční školy na území ČR a školy v zahraničí – změny předpisů

Změna nařízení vlády č. 123/2018 Sb.

Nařízením vlády č. 236/2023 ze dne 12. 7. 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění nařízení vlády č. 195/2019 Sb., se sjednocuje vykazování a financování pedagogické a nepedagogické práce při vzdělávání žáků formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávanými v zahraničí, zahraniční škole na území ČR nebo v evropské škole.

V § 5 nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Do počtu tříd rozhodných pro stanovení výše PHmax podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení se nezapočítávají třídy tvořené pouze žáky vzdělávanými formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávanými podle § 38 školského zákona.“.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Vyhláškou č. 237/2023 ze dne 18. 7. 2023, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví, že pokud je hodnocení žáka,[1] doklad o plnění povinné školní docházky,[2] vysvědčení žáka[3] ze zahraniční školy na území České republiky nebo ve školách v zahraničí vyhotoveny ve slovenském jazyce, nevyžaduje se překlad do českého jazyka.

Dále se dle nových paragrafových ustanovení[4] stanoví způsob evidence žáků v kmenových školách po dobu plnění jejich povinné školní docházky formou individuální výuky v zahraničí, v zahraničních školách na území ČR a ve školách v zahraničí.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.


[1] § 18 odst. 2

[2] § 18 odst. 3

[3] § 18b odst. 2

[4] § 18 nové odst. 5 a 6, § 18a nové odst. 3 a 4, § 18b nový odst. 3, § 18d nový odst. 1

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.