Získejte mé mnohaleté zkušenosti s řešením protiprávní činnosti mládeže "v kostce" za zlomek skutečné ceny

OBJEDNÁVKA ODBORNÉ PUBLIKACE

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Jak správně postupovat a spolupracovat s Policií ČR při šetření protiprávní činnosti mládeže

2. vydání, 2022; 206 stran
ISBN 978-80-908451-0-7

  • V publikaci vám předávám své zkušenosti z 25leté praxe u Policie ČR a teoretické znalosti z trestního práva, a to v jedinečné ucelené formě. Je to velmi užitečná pomůcka při řešení protiprávní činnosti mládeže "v kostce", která by měla být po ruce v každé škole nebo školském zařízení.
  • Díky odborným informacím a příkladům z praxe obsažených v této publikaci budete schopni postupovat správně a efektivně v mnohdy komplikovaných případech protiprávní činnosti mládeže nebo páchané na mládeži.

  • Současně také budete moci předcházet nepříjemným situacím a postihům, kterým v případě neznalosti správných postupů, práv a povinností žáka, školy a zákonných zástupců můžete čelit.

Aktualizace publikace

Postupem času plánuji publikaci aktualizovat a rozšiřovat z důvodu změn právních předpisů a podnětů od škol a školských zařízení. Proto rád uvítám i Vaši zpětnou vazbu, případně mně můžete sdělit, s jakými problémy se potýkáte ve vztahu k Policii ČR a jak jste problém řešili.

Reference

Na trhu se objevuje publikace, která nemá obdoby po stránce odborné i obsahové. I když je určena primárně pro školy a výchovná zařízení, je bezpochyby velmi návodná i pro policisty, soudní znalce a dotčené rodiče, dovedu si představit i velký přínos pro pracovníky OSPODů. Pro ředitele škol a učitele jde o cenný pramen informací. Ty jsou v publikaci podány přehledně při zachování komplexnosti tak, aby byly srozumitelné i pro právní laiky, což je jistě v dnešní době věc nevídaná. Velmi kladně hodnotím cenu publikace ve srovnání s cenou různých seminářů nebo právních služeb. Je to výborná investice pro osvětu nejen pedagogických pracovníků.
Mgr. et Mgr. Zdeněk Kolaříkdětský klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec, Hranice na Moravě

Zvolte variantu publikace

Dle svých preferencí si můžete zvolit tištěnou nebo kombinaci tištěné a elektronické verze publikace

 

Publikaci je možno pořídit v rámci dotačního projektu Šablony II a III., případně i z prostředků SRPŠ pro potřebu zákonných zástupců žáků 

Tištěná verze

890 Kč

Klasická kniha v brožované vazbě, která by neměla chybět ve vaší školní knihovně a být tak komukoli po ruce bez dalších starostí.

Tištěná + elektronická verze

1190 Kč 

V rámci tohoto balíčku získáte tištěnou i elektronickou verzi publikace. Výhodou je neomezené, jednoduché a rychlé sdílení se všemi pedagogickými pracovníky v rámci vaší školy nebo školského zařízení.