Přednášky i publikace je možno pořídit v rámci dotačního projektu Šablony II a III., případně
i z prostředků SRPŠ pro potřebu zákonných zástupců žáků 

Prevence kriminality

PŘEDNÁŠKY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

Šetření kriminality

ODBORNÁ PUBLIKACE

Policie ve škole

Pomoc rodičům

ODBORNÁ PUBLIKACE

Policie a moje dítě