Přednášky i publikace je možno pořídit v rámci dotačního projektu Šablony II a III., případně
i z prostředků SRPŠ pro potřebu zákonných zástupců žáků 

Prevence kriminality

PŘEDNÁŠKY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

Trestní odpovědnost

Rizikové chování

PŘEDNÁŠKA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

KYBERŠIKANA

Rizikové chování

PŘEDNÁŠKY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠIKANA

Šetření kriminality

ODBORNÁ PUBLIKACE

Policie ve škole

Jak správně postupovat a spolupracovat s Policií ČR při šetření protiprávní činnosti mládeže

Pomoc rodičům

ODBORNÁ PUBLIKACE

Policie a moje dítě

Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců při jednání s Policií ČR