Věděli jste, že při výslechu dětí ve škole
dochází často k závažným chybám,
které mohou vést k:

  • trvalé psychické újmě dětí,
  • stížnostem rodičů až domáhání se odpovědnosti u soudu,
  • sebeobviňování pedagogů, že správně nehájili práva žáka z neznalosti?

Díky následujícím knihám budete na tyto nepříjemné situace připraveni a budete vědět, jaká jsou vaše práva a práva dětí,
za které máte (ve škole) zodpovědnost

Pro školy a školská zařízení

Policie ve škole

Jak správně postupovat a spolupracovat
s Policií ČR při šetření protiprávní činnosti mládeže

Ukázku knihy si stáhlo již 0 škol.

Pro zákonné zástupce dětí

Policie a moje dítě

Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců
při jednání s Policií ČR

Publikace jsou napsány pro právní laiky

Reference

Na trhu se objevuje publikace Policie ve škole, která nemá obdoby po stránce odborné i obsahové. I když je určena primárně pro školy a výchovná zařízení, je bezpochyby velmi návodná i pro policisty, soudní znalce a dotčené rodiče, dovedu si představit i velký přínos pro pracovníky OSPODů. Pro ředitele škol a učitele jde o cenný pramen informací. Ty jsou v publikaci podány přehledně při zachování komplexnosti tak, aby byly srozumitelné i pro právní laiky, což je jistě v dnešní době věc nevídaná. Velmi kladně hodnotím cenu publikace ve srovnání s cenou různých seminářů nebo právních služeb. Je to výborná investice pro osvětu nejen pedagogických pracovníků.
Mgr. et Mgr. Zdeněk Kolaříkdětský klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec, Hranice na Moravě

O autorovi

Ing. Bc. Luděk Cuták, plk. v. v.

„Jsem odborník na složité trestní právo mládeže, se kterým mám více jak 25leté teoretické a praktické zkušenosti z pohledu policisty i lektora.

Prostřednictvím publikace Policie ve škole pomáhám školám a školským zařízením se správným postupem a spoluprací s Policií ČR při šetření protiprávní činnosti mládeže.

Prostřednictvím příručky Policie a moje dítě pomáhám dětem a zákonným zástupcům hájit jejich práva v řízení s Policií ČR."