Blog

Na této stránce komentuji stanoviska státních institucí, rozhodnutí soudů, nálezy soudů
a novely nebo změny právních předpisů zaměřených zejména na mládež, ale i zajímavostí týkajících
se běžného života občanů.

9.3. 2024

HHC ve škole znovu v roce 2025?

Ještě 5. března letošního roku si mohli všichni žáci ve školách bez obav běhat po chodbách jako utržení z řetězu nebo naopak pospávat na lavicích a užívat si „úžasných“ zážitků, jako jsou nevolnost, nechutenství, třes, průjem, bolesti břicha po požití velmi oblíbeného a rozšířeného „sběratelského předmětu“ – gumových medvídků s obsahem HHC. Pedagogové si ve škole někdy připadali jako v bláznivém filmu, protože...

17.1. 2024

Nevěstince – stát je povinen postarat se o dodržování zákona

Od letošního roku skončila účinnost zák. č. 241/1922 Sb., o potírání pohlavních nemocí, na který jsem upozorňoval ve svém příspěvku „Stát je povinen postarat se o prostitutky.“[1] Zrušením zákona odpadla povinnost státu postarat se o všechny prostitutky. Také bylo tímto zrušeno ustanovení § 14 – zřizování a udržování nevěstinců se zakazuje a trestá jako kuplířství.

30.12. 2023

Vánoční večírky na pracovišti vždy bez alkoholu

Pamatuji doby, kdy po úspěšné realizaci (zadržení nebezpečných pachatelů, odhalení varny na drogy, domovní prohlídka) se slavilo s kolegy na pracovišti po pracovní době. Byl to důvod konečně se pořádně najíst, neboť při mnohahodinové akci (i vícedenní) nebyl čas na jídlo. Vzpomínám si, jak jsem jednou jel pro jídlo do restaurace Avion v Kroměříži pro zadrženého pachatele v policejní cele, který měl po určité době...

4.10. 2023

2 postupy pedagogů pro dětské oběti

K napsání příspěvku mě inspiroval dotaz z OSPOD, zda jsou a v jaké formě zpracována pro policii kritéria či pravidla, pro realizaci podání vysvětlení dítěte v pozici oběti/svědka ve speciální výslechové místnosti. V praxi se pracovníci OSPOD setkávají se situací, že přestože je speciální výslechová místnost dostupná i v místě spáchané trestné činnosti/bydliště dítěte, je dítě vyslýcháno v místě policejního orgánu a mimo danou speciální...

13.9. 2023

Alkohol ve škole – souhlas rodičů?

Velmi často se setkávám s případy, kdy školy na začátku školního roku rozesílají rodičům (zákonným zástupcům) formuláře s tím, zda vyjadřují svůj souhlas s testováním žáků nebo studentů ve škole[1] při podezření na požití alkoholu nebo zda žáci nejsou ovlivněni jinou návykovou látkou.

1.8. 2023

Povinnost škol v souvislosti se zákonem o ochraně oznamovatelů

S účinností od 1. srpna 2023 platí zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Jedná se o zákon, který musel být přijat v souladu s evropským právem a v zahraničí se označuje jako whistleblowing. Zákon chrání oznamovatele, který je zpravidla[1] zaměstnancem školy, a který oznamuje pověřené osobě školy podezření na protiprávní jednání školy.

16.6. 2023

Změna stavebního zákona se týká i lesních mateřských škol

Přijetím zákona č. 152/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon se pozměnil také školský zákon týkající se zázemí lesních mateřských škol. Zázemí lesní mateřské školy do 31. 12. 2023 nesmí být stavbou.[1]

19.4. 2023

Nikotin není tabák

Od 23. března 2023 je účinný zákon č. 59/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kdy se nikotin zařadil na seznam návykových látek. Dealeři mají a budou vždy mít „náskok“ před zákonem.

28.12. 2022

Novinka v zápisu dítěte k povinné školní docházce

Od 1. ledna 2023 platí vyhláška č. 435/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Škola, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, může v kritériích pro přijímání žáků stanovit požadavek přítomnosti dítěte u zápisu.[1] To znamená, že zejména soukromé a církevní školy si určí vlastní kritéria pro...

4.11. 2022

6 variant odpovědnosti za škodu způsobenou žákem

Školy jsou povinny vykonávat podle školského zákona nad nezletilými žáky náležitý dohled. Ředitel školy a školského zařízení odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.[1] Uvedené platí i pro akce školy. Velmi častými případy, kdy žák způsobí škodu třetí osobě, jsou školní akce: lyžařské výcviky, školní výlety, exkurze, návštěvy muzea, jazykové pobyty apod. Za následky svého...