Blog

Na této stránce komentuji stanoviska státních institucí, rozhodnutí soudů, nálezy soudů
a novely nebo změny právních předpisů zaměřených zejména na mládež, ale i zajímavostí týkajících
se běžného života občanů.

13.9. 2023

Alkohol ve škole – souhlas rodičů?

Velmi často se setkávám s případy, kdy školy na začátku školního roku rozesílají rodičům (zákonným zástupcům) formuláře s tím, zda vyjadřují svůj souhlas s testováním žáků nebo studentů ve škole[1] při podezření na požití alkoholu nebo zda žáci nejsou ovlivněni jinou návykovou látkou.

14.8. 2023

Zahraniční školy na území ČR a školy v zahraničí – změny předpisů

Změna nařízení vlády č. 123/2018 Sb. Nařízením vlády č. 236/2023 ze dne 12. 7. 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění nařízení vlády č. 195/2019 Sb., se sjednocuje vykazování a financování pedagogické a nepedagogické práce...

1.8. 2023

Změny ve školském zákoně a zákoně o pedagogických pracovnících

Zákonem č. 183/2023 Sb. se mění dva zákony týkající se školství:   zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

1.8. 2023

Povinnost škol v souvislosti se zákonem o ochraně oznamovatelů

S účinností od 1. srpna 2023 platí zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Jedná se o zákon, který musel být přijat v souladu s evropským právem a v zahraničí se označuje jako whistleblowing. Zákon chrání oznamovatele, který je zpravidla[1] zaměstnancem školy, a který oznamuje pověřené osobě školy podezření na protiprávní jednání školy.

16.6. 2023

Změna stavebního zákona se týká i lesních mateřských škol

Přijetím zákona č. 152/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon se pozměnil také školský zákon týkající se zázemí lesních mateřských škol. Zázemí lesní mateřské školy do 31. 12. 2023 nesmí být stavbou.[1]

19.4. 2023

Nikotin není tabák

Od 23. března 2023 je účinný zákon č. 59/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kdy se nikotin zařadil na seznam návykových látek. Dealeři mají a budou vždy mít „náskok“ před zákonem.

28.12. 2022

Novinka v zápisu dítěte k povinné školní docházce

Od 1. ledna 2023 platí vyhláška č. 435/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Škola, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, může v kritériích pro přijímání žáků stanovit požadavek přítomnosti dítěte u zápisu.[1] To znamená, že zejména soukromé a církevní školy si určí vlastní kritéria pro...

18.12. 2022

Slevy, šmejdi a propagace s výletem

Přijetím zákona č. 374/2022 Sb., ze dne 7. 12. 2022, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se mimo jiné mění podmínky:[1] – v oblasti slev na výrobky: Někteří prodejci lákají kupující na výrazné slevy. Tyto slevy vycházející ze základu ceny výrobku, který byl výrazně navýšen pouze několik dní před...

4.11. 2022

6 variant odpovědnosti za škodu způsobenou žákem

Školy jsou povinny vykonávat podle školského zákona nad nezletilými žáky náležitý dohled. Ředitel školy a školského zařízení odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.[1] Uvedené platí i pro akce školy. Velmi častými případy, kdy žák způsobí škodu třetí osobě, jsou školní akce: lyžařské výcviky, školní výlety, exkurze, návštěvy muzea, jazykové pobyty apod. Za následky svého...

25.8. 2022

Půjdu častěji na křtiny nebo na policii?

Víte, že v naší krásné vlasti máte o hodně větší šanci „navštívit“ Policii ČR jako poškozená osoba trestným činem, než přivítat nově narozené dítě ve svém okolí? Navíc někdy ani na policii nejdete, neboť si vyhodnotíte situaci, že je to zbytečné plýtvání časem, takže se pravděpodobnost, že se stanete obětí trestného činu, ještě zvyšuje.[1] Oběť je fyzická osoba,...