Blog

Na této stránce komentuji stanoviska státních institucí, rozhodnutí soudů, nálezy soudů
a novely nebo změny právních předpisů zaměřených zejména na mládež, ale i zajímavostí týkajících
se běžného života občanů.

4.11. 2022

6 variant odpovědnosti za škodu způsobenou žákem

Školy jsou povinny vykonávat podle školského zákona nad nezletilými žáky náležitý dohled. Ředitel školy a školského zařízení odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.[1] Uvedené platí i pro akce školy. Velmi častými případy, kdy žák způsobí škodu třetí osobě, jsou školní akce: lyžařské výcviky, školní výlety, exkurze, návštěvy muzea, jazykové pobyty apod. Za následky svého...

25.8. 2022

Půjdu častěji na křtiny nebo na policii?

Víte, že v naší krásné vlasti máte o hodně větší šanci „navštívit“ Policii ČR jako poškozená osoba trestným činem, než přivítat nově narozené dítě ve svém okolí? Navíc někdy ani na policii nejdete, neboť si vyhodnotíte situaci, že je to zbytečné plýtvání časem, takže se pravděpodobnost, že se stanete obětí trestného činu, ještě zvyšuje.[1] Oběť je fyzická osoba,...

31.5. 2022

Právní novinky ve školách a školských zařízeních

Vyhláška č. 126/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, z 9. května 2022, zavádí nová pravidla pro stanovení počtu zástupců ředitelů pro odborný výcvik nebo vedoucích učitelů odborného výcviku. V § 13 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb. a vyhlášky č. 400/2009 Sb., se doplňuje odstavec 7,...

20.5. 2022

Upřesnění pojmu „pravidelná docházka“

Od školního roku 2022/2023 je účinná vyhláška č. 111/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Novelizací vyhlášky 74/2005 Sb. byla zpřesněna definice pravidelné docházky v oblasti zájmového vzdělávání dětí ve školských zařízeních – střediscích volného času, školních klubech a školních družinách. Definice pravidelné docházky v aktuálním znění vyhlášky č. 74/2005 Sb.,...

4.5. 2022

I napadený zraněný žák může být obviněn a potrestán

Úkolem Policie ČR při šetření fyzického napadení mezi žáky ve škole je velmi důležité také zjistit, co předcházelo fyzickému útoku. Policie by se neměla spokojit s konstatováním školy, že všichni žáci ve třídě viděli, jak agresor klečel na ležícím spolužákovi a dal mu dvě rány pěstí, až mu zlomil nos. Policista nebo policejní orgán mají povinnost obstarat důkazy...

18.4. 2022

Úloha pedagoga při podání vysvětlení žáka

Podle průzkumu společnosti Scio se v roce 2018 setkalo s fyzickým nebo psychickým ubližováním ve třídě až 85 % žáků a počet případů se dlouhodobě zvyšuje.[1] V závažných případech provádí šetření přímo ve škole Policie ČR, při kterém je nejčastěji využíván institut podání vysvětlení žáka. Ve svém příspěvku se zabývám rolí pedagoga, který je přítomen u podání vysvětlení žáka. Podání...

17.3. 2022

Rusko-ukrajinská válka nemá vliv na služební cesty?

Dnes máme 17. března 2022 a je to tři týdny, co začalo napadení Ukrajiny. Ruské armádě se nedaří rychlý postup vpřed, ale naši čerpadláři zahájili přímo raketový postup cen pohonných hmot do závratných výšin. Očekával jsem razantní reakci vlády na tuto skutečnost, ale nestalo se tak. Cena nafty se pohybuje v současné době kolem 50 Kč a benzínu s oktanovým číslem...

21.2. 2022

V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR

Při šetření trestné činnosti mládeže je mezi právnickými osobami poskytujícími pomoc Policii ČR nejdůležitějším a nejvýznamnějším partnerem škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“), ve kterých se odehrává dle mých osobních zkušeností odhadem 90 % šetření s mládeží. Management školy je ze zákona povinen poskytnout věcnou a osobní pomoc policistům. Neznamená to však, že tato pomoc policii musí...

28.1. 2022

Na co si dát pozor při navazování spolupráce s Policií ČR a jejím vstupu do školy

V případě, kdy se vyskytne potřeba řešit protiprávní jednání žáků nebo studentů prostřednictvím Policie ČR, tak by v té době měla již být preventivně navázána osobní spolupráce mezi zainteresovanými subjekty: management školy – kriminalista mládežník, což se v mnoha případech bohužel neděje. Rovněž je důležité vědět, v jakém postavení příslušník Policie ČR do školy přichází. Od toho se odvíjí...

18.1. 2022

Vyrozumívání zákonných zástupců žáka/studenta

V případě, když příslušníci Policie ČR přijdou do školy za žákem, je o této skutečnosti potřeba vyrozumět zákonné zástupce žáka. Zákonný zástupce má obecně právo účastnit se např. podání vysvětlení (výslechu) svého potomka. Není to jeho povinnost a záleží na jeho svobodném rozhodnutí, zda se úkonu zúčastní nebo dá důvěru škole nebo pracovníkovi OSPOD, který by byl místo něho u úkonu s dítětem....