Pedagog a možnost osobní prohlídky žáka?

Ve svém příspěvku se budu zabývat fiktivním případem, kdy učitel na základní škole obdržel informaci, že jeden žák může mít u sebe ve škole elektronickou cigaretu. Učitel vyzve žáka, aby ukázal své kapsy a batoh, ve kterém nic nenajde. Poté jde se žákem do šatny a nařídí mu, aby vysypal obsah kapes bundy, ve které se najde elektronická cigareta. Cigaretu zabaví a předá zákonnému zástupci.

Může pedagog provádět prohlídku osobních věcí žáků a prohlídku osoby? Takový postup je nepředstavitelný a hrozí stížnostmi zákonných zástupců žáků.

Náš právní řád zaručuje nedotknutelnost osoby a nezáleží na jejím věku: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem“.[1] Podle zákona o Policii ČR[2] může prohlídku osoby provést policista a podle trestního řádu[3] může osobní prohlídku provést policejní orgán. Nikdo jiný není zákonem zmocněn provést osobní prohlídku nebo prohlídku osoby.

Podle trestního řádu lze osobní prohlídku provést, je-li důvodné podezření, že někdo má u sebe věc důležitou pro trestní řízení. To znamená, že policejní orgán (tak se nazývá policista, který šetří trestné činy) se popsaným fiktivním případem nebude vůbec zabývat, neboť držení elektronické cigarety ve škole není trestným činem.

Zbývá druhá možnost a to, že případem by se zabýval policista, který by postupoval u prohlídky žáka podle zákona o Policii ČR. Policista je oprávněn vyzvat žáka k vydání elektronické cigarety, protože jde věc důležitou pro řízení o přestupku.[4]

V tomto případě se nejedná o přestupek ze strany žáka, i kdyby byl starší 15 let, neboť z pohledu policie se na žáka hledí jako na poškozenou osobu. Stejně tak je poškozenou osobou pro policii i opilý žák nebo pod vlivem drog. Pachatelem je v těchto případech vždy osoba, která žákovi alkohol, drogu, tabák, elektronickou cigaretu prodala, darovala, poskytla…Proto v tomto případě slouží elektronická cigareta jako věc důležitá pro řízení o přestupku.

Postup podle zákona je následující. Učitel se zeptá žáka, zda dobrovolně vydá elektronickou cigarety. Nelze žákovi přikázat např. zvýšeným hlasem, aby elektronickou cigaretu ihned vydal. Na to nemá učitel žádné zákonné zmocnění a musí také ctít ústavní zákony o nedotknutelnosti osoby. Dokonce i policejní orgán obecně potřebuje souhlas státního zástupce, aby mohl provést osobní prohlídku!

Pokud žák dobrovolně odmítne vydat elektronickou cigaretu učiteli, může jej učitel upozornit, že zavolá policii. Nejedná se o žádný nátlak nebo vydírání žáka, ale pouze je upozorněn na další postup, pokud cigaretu nevydá dobrovolně. Do školy se poté dostaví policista na žádost učitele.

Policista podle zákona o policii vyzve žáka k vydání elektronické cigarety. U tohoto úkonu musí být buď pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí nebo osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže. Teoreticky by u tohoto úkonu mohl být i zákonný zástupce dítěte, ale to jen skutečně teoreticky. Kdyby se jednalo o rozumné „normální“ rodiče, na místo by se nemusela volat policie.

V případě, že žák odmítne elektronickou cigaretu policistovi na jeho výzvu vydat, policista je podle zákona[5] oprávněn elektronickou cigaretu odejmout. Prostě si ji vezme. O vydání nebo odnětí věci musí policista žákovi vystavit potvrzení.[6] A samozřejmě by policista měl dále provádět šetření, kde žák k elektronické cigaretě přišel, aby se podařilo vypátrat případného pachatele.

Škola poté podle zákona[7] o případu informuje orgán sociálně právní ochrany dětí, pokud nebyl již na místě. A na závěr vyhodnotí chování žáka, zda bylo v souladu se školním řádem a učiní vůči žáku potřebná opatření.


[1] Čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

[2] Zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

[3] Zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

[4] § 34 odst. 1 písm. b) zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

[5] § 34 odst. 2 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

[6] § 34 odst. 3 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

[7] § 10 odst. 4 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.