Policie a moje dítě

Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců při jednání s Policií ČR

ODBORNÁ PUBLIKACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

Pro koho je určena?

 • rodiče
 • pracovníky OSPOD
 • pěstouny
 • metodiky prevence
 • opatrovníky
 • výchovné poradce
 • poručníky
 • školní psychology

V čem je přínosná?

PREVENCE
 • jak správně postupovat v konkrétních případech
 • poskytnutí informací o řízení s dětmi v oblasti styku dítěte a Policie ČR
 • posílení práv dětí a jejich zákonných zástupců při šetření protiprávní činnosti mládeže

ODBORNOST
 • podloženo autorovou více jak 25letou praxí u Policie ČR
 • zajímavé příklady z praxe a jejich řešení
 • v souladu s právními předpisy včetně upozornění na jejich nedostatky

JEDINEČNOST
 • dosud nezveřejněné a nepublikované užitečné informace
 • tuto problematiku neřeší žádná jiná knižní publikace
 • přehledná - ve formě otázek a odpovědí (122 stran)

Co se v publikaci například dozvíte?

 • 1
  Kdy rodiče nemohou zastupovat své dítě?
 • 2
  Jaký je postup zákonného zástupce v pochybnostech o profesionalitě policisty?
 • 3
  Jaké jsou nejčastější druhy výslechů dětí dle zákona?
 • 4
  Které dítě má právo na advokáta?
 • 5
  Co znamená účinná lítost mladistvého?
 • 6
  Jaká opatření lze uložit dětem mladším 15 let?
 • 7
  Co je to probace a mediace?
 • 8
  Může si zákonný zástupce zaznamenat výslech dítěte?
 • 9
  Jaké jsou povinnosti zákonných zástupců při podezření požití alkoholu žákem ve škole?
 • 10
  Posuzuje policie opilé dítě jako pachatele nebo jako oběť?

O autorovi

Ing. Bc. Luděk Cuták, plk. v. v.

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole.

Ve svých knihách Policie ve školePolicie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR.

Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Reference

Dostává se vám do rukou příručka pro těžké životní chvíle, kterou kromě rodičů, zákonných zástupců ocení také pedagogové, psychologové, lékaři, zkrátka všichni ti, kteří se dostávají do kontaktu s dětskými klienty pachateli či obětmi a potřebují poradit a nasměrovat rodiče v krizových obdobích jejich života. Oceňuji objektivitu autora, který ačkoli sám je policistou nezapomíná na fakt, že i policista může pochybit. Příručka se tak stává pomůckou, které bude čtenář důvěřovat, protože zjevně zohledňuje zájem dětí a jejich zákonných zástupců v kontaktu s Policií ČR. Činí tak srozumitelně, pečlivě s bohatými odkazy na legislativní zdroje.
Mgr. Stanislav Melichvedoucí pracoviště, psycholog, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín, pracoviště Kroměříž
Publikace se jeví jako velmi přínosná pro školy a školská zařízení. Tyto v krizových situacích potřebují jasně definované postupy, jak si počínat ve spolupráci rodina – škola – policie, a ty tato příručka nabízí. Oceňuji obsahovou pestrost, kdy si zástupce školy nebo školského zařízení vybere téma a postup dle toho, jakou krizovou situaci právě řeší. Příručka je napsaná jasnou, čtivou a srozumitelnou formou.
Mgr. Gabriela Šťastovámetodik prevence, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín, pracoviště Holešov
Kniha Luďka Cutáka představuje doposud zcela ojediněle zpracovanou problematiku jednání zákonných zástupců dětí při kontaktu Policií České republiky v řešení protiprávního jednání dětí a mládeže. V tak ucelené formě totiž toto doposud nebylo v odborné literatuře popsáno a publikováno. Publikaci přikládám mimořádný obsahový i odborný význam i proto, že jako mnohaletý sociální pracovník pověřený výkonem sociálně-právní ochrany dětí nepochybuji o tom, že uvedené poznatky a znalosti autora jednoznačně vycházejí z jeho dlouholetých zkušeností, které považuji za hlavní přínos a bonus celé knihy. Svoji odbornost a fundovanost autor podtrhuje a prokazuje i kvalitními odkazy na odborné zdroje s velkou mírou platnosti. Skvělou publikaci doporučuji nejen všem profesionálům, kteří pracují s mládeží a řeší krizové situace v průběhu jejich životní dráhy, ale i široké veřejnosti.
Mgr. et Bc. Libor Jarmarsociální pracovník, lektor specializačního kurzu pro policisty s profesní specializací Zacházení s mládeží a lektor další odborné přípravy policistů Dítě v trestním řízení, Kroměříž

„Cílem příručky je pomoci zákonným zástupcům v mnohdy komplikovaných situacích, pokud je jejich dítě kontaktováno Policií ČR. V příručce poskytuji nezbytné a užitečné informace, které nejsou všeobecně známé a pomohou zákonným zástupcům v dalším rozhodování ve prospěch jejich dětí."