Vědí vaši žáci, že přestupky spáchané ve škole eviduje ministerstvo spravedlnosti?

Díky přednášce "I za banální přestupek máte po vysněné kariéře" se žáci dozví,
že za alkohol ve škole mohou mít STOPKU při volbě povolání.

Co přinese žákům?

 • Pochopí, že jejich chování ve škole bude mít vliv na přijetí do zaměstnání u řady povolání
 • Vlastní zamyšlení nad svým chováním a jeho možné přehodnocení
 • Uvědomí si, že je pro ně výhodné spolupracovat s policií a státním zástupcem, kdy se mohou vyhnout soudu

"Poskytněte dětem základní právní informace,
ať můžou samy přehodnotit své jednání a předejít případným zklamáním při své volbě povolání."

Informace o online přednášce

I ZA BANÁLNÍ PŘESTUPEK MÁTE PO VYSNĚNÉ KARIÉŘE

Přednáška je určena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty SŠ

Délka přednášky:  12 min 

V přednášce se dozvíte:

 • 2 případy z praxe: ukázka různých přístupů pachatelů ke svému protiprávnímu jednání,
 • objasnění fungování zápisu přestupků do ISEP,
 • význam Rejstříku trestů a rada, jak mít "čistý" Rejstřík trestů

Přednáška má ryze preventivní charakter s cílem působit kladně na žáky.

Kdo je autorem přednášky?

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole.

Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět.

Ve svých knihách Policie ve školePolicie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR."

Ing. Bc. Luděk Cuták, plk. v. v.

Výhody online přednášky

 • Přednášku máte k dispozici 3 měsíce od zakoupení, po tu dobu je můžete neomezeně opakovaně používat (lze je spustit současně ve více třídách) 
 • Ušetříte finanční, časové, personální a materiální náklady
 • Přístupové údaje získáte obratem po zaplacení
 • Možnost pustit žákům i v případě online výuky

Není to jen "další přednáška od policisty", ale...

 • Informace od specialisty na trestnou činnost mládeže, které se nikde jinde nedozvíte
 • Autor sám na téma protiprávní činnosti mládeže školil policisty, vytvářel pro ně metodické postupy a v nejasných případech jim poskytoval konzultace
 • Autor má komplexní znalosti a mnohaleté zkušenosti ze své praxe na pozicích policisty, vyšetřovatele se specializací na trestnou činnosti mládeže, lektora a vedoucího oddělení práva a kriminalistiky na policejní škole
 • Autor za svou praxi provedl stovky výslechů dětí a ví tak, co jim v rámci prevence může skutečně pomoct a co potřebují slyšet

Jaká je cena online přednášky?

I vaše škola může získat online přednášku jen za