Webinář určený pro rodiče žáků a studentů na téma:

"Za ztracené, odcizené a poškozené věci žáků odpovídá škola"

Co vám přinese tento 22minutový webinář?

Vyčerpává Vás finančně kupovat svému dítěti věci do školy, které byly ve škole odcizeny,
ztraceny nebo poškozeny? Nemusíte krádeže ve škole hlásit na Policii ČR a se svými nároky
se můžete obrátit na základní školu, která Vám škodu na věcech nahradí. Stejně tak Vám
škola nahradí škodu na věcech, pokud se nevypátrá viník a pokud byla věc Vaším dítětem
ztracena.

Nabízím Vám webinář, ve kterém se mimo jiné dozvíte, že:

 • základní škola má objektivní odpovědnost za ztracené, zničené, poškozené nebo
  odcizené věci žáků,
 • střední škola má nejen odpovědnost za odložené věci,
 • je rozdílná odpovědnost žáka za poškození majetku školy podle věku dítěte (do 13 let
  věku dítěte a po dovršení věku13 let),
 • v některých případech je škola spoluzodpovědná se žákem za škodu nebo je zcela
  odpovědná za škodu způsobenou žákem, i když ji žák způsobil úmyslně,
 • základní škola je odpovědná za škodu žáka na výletech nebo exkurzích,
 • podepsané „Prohlášení o odpovědnosti dítěte na školní akci“ rodičem nemá žádné
  právní důsledky pro rodiče žáků.

Pokud máte pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Vaším dítětem (zpravidla
v pojištění domácnosti), webinář si nemusíte kupovat. Pokud nejste pojištěni a Vašemu dítěti
byla nebo bude odcizena věc ve škole, řešíváte ve škole poškození věcí Vašeho dítěte
(brýle, oděv…) a Vaše dítě ztrácí ve škole věci, pak se Vám webinář vyplatí.

Webinář budete mít k dispozici 6 měsíců od zakoupení, přístupové údaje získáte obratem po zaplacení.

 

Objednávka webináře

Pozn.: Po odeslání objednávky Vám bude automaticky vystavena zálohová faktura.

Ing. Bc. Luděk Cuták, plk. v. v.

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."