Víte, že sexuální výchovu si žáci většinou spojují se sociální a biologickou stránkou sexuality, včetně zdravotní ochrany a méně již s PRÁVNÍ STRÁNKOU SEXUALITY?

Přednáška o sexuálním rizikovém chování od specialisty na mravnostní trestnou činnost může adolescenty připravit na nástrahy a záludnosti sexuálního chování.

Co přinese žákům?

 • Znalost právních důsledků úmyslného a zejména nedbalostního šíření pohlavních nemocí, zejména při nestálosti partnerských vztahů adolescentů
 • Formování osobnosti, ztotožnění s morálními a právními hodnotami společnosti, zejména respekt k lidskému právu svobodně rozhodovat o svém pohlavním životě
 • Uvědomí si složitost a komplikovanost sexuálního rizikového chování, kterému je třeba se vyhnout, zejména odpozorovanému rizikovému sexuálnímu chování na internetu

Co získá škola?

 • Pomoc při rozvoji a vytváření kompetencí žáků důležitých pro zdravý životní styl
 • Další díl do mozaiky sexuální výchovy a získá komplexní přístup k sexuální výchově z právního a preventivního hlediska (posílení sexuální výchovy)

 • Bezpečnější klima ve škole   

"Věděli jste, že pasivnímu mladistvému žákovi hrozí trestní postih za pohlavní zneužívání v případě, když je POUZE aktivní dívka mladší 15 let a ani NEDOŠLO K POHLAVNÍMU STYKU, kdy dívka dobrovolně bez žádosti chlapce pouze tohoto intimně hladila?"

Informace o online přednášce
 
SEXUÁLNÍ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

Přednáška je vhodná pro žáky od 13 let ZŠ a studenty SŠ

Délka přednášky:  25 min + 10minutový test

Co se v přednášce dozvíte?

 • Pojmenovává rizika, aby žáci mohli těmto rizikům čelit
 • Vyhýbá se taktice šokování, nepoužívá „citlivé“ výrazy (orální pohlavní styk, anální pohlavní styk, pohlavní styk se zvířetem aj.)
 • Praktické příklady s preventivním dosahem
 • Seznamuje žáky s možnými tresty
 • Obsahuje dostatek právních a praktických informací, které napomáhají propagaci bezpečného způsobu života žáků

        

Kdo je autorem přednášky?

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole.

Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět.

Ve svých knihách Policie ve školePolicie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR."

Ing. Bc. Luděk Cuták, plk. v. v.

Výhody online přednášky

 • Přednášku máte k dispozici 3 měsíce od zakoupení, po tu dobu je můžete neomezeně opakovaně používat (lze je spustit současně ve více třídách) 
 • Ušetříte finanční, časové, personální a materiální náklady
 • Přístupové údaje získáte obratem po zaplacení
 • Možnost pustit žákům i v případě online výuky
 • Skvělý výukový materiál v oblasti sexuální výchovy žáků

Není to jen "další přednáška od policisty", ale...

 • Informace od specialisty na trestnou činnost mládeže, které se nikde jinde nedozvíte
 • Autor sám na téma protiprávní činnosti mládeže školil policisty, vytvářel pro ně metodické postupy a v nejasných případech jim poskytoval konzultace
 • Autor má komplexní znalosti a mnohaleté zkušenosti ze své praxe i v oblasti mravnostní kriminality
 • Autor za svou praxi provedl stovky výslechů dětí a ví tak, co jim v rámci prevence může skutečně pomoct a co potřebují slyšet

Jaká je cena online přednášky?

I vaše škola může získat online přednášku
s přístupem na 3 měsíce jen za