Jaké povědomí mají vaši žáci o nebezpečí kyberšikany, jejich záludnostech a možných trestech?

Vědí "ti NEhodní", kde jsou hranice a co jim za jejich překročení hrozí? Mají "ti hodní" dostatek informací, aby kyberšikanu páchanou na sobě mohli rozpoznat a bránit se?

Přednáška "Nepodceňuj kyberšikanu, přísně se trestá" vašim žákům otevře oči a přispěje k prevenci před kyberšikanou na vaší škole.

Co přinese dětem a učitelům?

 • Pochopí, co je protiprávním jednáním v souvislosti s kyberšikanou a co jim za to hrozí.
 • Vlastní zamyšlení nad svým chováním a jeho možné přehodnocení.
 • Uvědomí si, že i ze zdánlivě banálních věcí jako je pomluva na sociálních sítích se může vyklubat trestný čin s odnětím svobody.
 • Třídní učitel a preventista budou schopni na kyberšikanu lépe reagovat a sami vést s žáky další diskuze na toto téma.
 • Komplexní prezentace ušetří pedagogům složité vysvětlování, jaké chování lze akceptovat a co už je na hraně.

"Poskytněte dětem základní právní informace ke kyberšikaně,
ať můžou samy přehodnotit své jednání a předejít případným
postihům a trestům."

Informace o online přednášce

 • Přednáška je určena pro žáky ZŠ (od 10 let) a studenty SŠ
 • Délka přednášky:  35 min + 10minutový test (vhodný od 12 let)
 • Žáci se seznámí s 12 trestnými činy
 • Poskytuje přesné právní informace odpovídající věku dítěte

Kdo je autorem přednášky?

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole.

Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět.

Ve svých knihách Policie ve školePolicie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR."

Ing. Bc. Luděk Cuták, plk. v. v.

Přednáška byla poučná a vhodná pro žáky 2.st. základní školy. Probírá problematiku kyberšikany a  právních následků, což je velmi vhodné do dnešní doby. Žáci se u mnoha příkladů zarazili a uvědomili si, že se něco podobného děje i v jejich blízkém okolí. Děkujeme.
Mgr. Tomáš KeprtZŠ a MŠ Přemyslovo náměstí Brno
Video a prezentace je velmi podrobná a obšírná. Najdeme tam všechny potřebné informace a příklady z praxe. Informace jsou ověřené a není třeba dohledávat další zdroje. To všichni velmi oceňujeme, protože Vaše práce šetří náš čas.
Mgr. Ilona JurčekováŠMP a VP ZŠ Uh. Ostroh

Výhody online přednášky

 • Přednášku máte k dispozici 3 měsíce od zakoupení, po tu dobu je můžete neomezeně opakovaně používat (lze je spustit současně ve více třídách) 
 • Ušetříte finanční, časové, personální a materiální náklady
 • Přístupové údaje získáte obratem po zaplacení
 • Možnost pustit žákům i v případě online výuky
 • Skvělý výukový materiál, zejména v hodinách občanské výchovy

Není to jen "další přednáška od policisty", ale...

 • Informace od specialisty na trestnou činnost mládeže, které se nikde jinde nedozvíte
 • Autor sám na téma protiprávní činnosti mládeže školil policisty, vytvářel pro ně metodické postupy a v nejasných případech jim poskytoval konzultace
 • Autor má komplexní znalosti a mnohaleté zkušenosti ze své praxe na pozicích policisty, vyšetřovatele se specializací na trestnou činnosti mládeže, lektora a vedoucího oddělení práva a kriminalistiky na policejní škole
 • Autor za svou praxi provedl stovky výslechů dětí a ví tak, co jim v rámci prevence může skutečně pomoct a co potřebují slyšet

Jaká je cena online přednášky?

I vaše škola může získat online přednášku jen za