Nevíte, jak na vaší škole
SKUTEČNĚ SNÍŽIT ŠIKANU mezi žáky?

Zkusili jste už mnoho přednášek a vysvětlování, ale na vaše žáky "nic nezabírá"?

Nevíte, jak na šikanu mezi žáky reagovat, protože si sami nejste hranicí šikany a možnými postihy pro žáky jisti?

Přednášky o šikaně od specialisty na trestnou činnost mládeže mohou velmi efektivně dovést děti k pochopení, co skutečně riskují, a přehodnocení svého chování.

Co získá škola?

 • Efektivní "nástroj" na možné snížení výskytu násilí a šikany ve třídách.
 • Třídní učitel a preventista budou schopni na šikanu lépe reagovat a sami vést s žáky další diskuze na toto téma.
 • Komplexní prezentace ušetří pedagogům složité vysvětlování, jaké chování lze akceptovat a co už je na hraně.

Co přinese dětem?

 • Uvědomí si, že i ze zdánlivě banálních věcí jako je pohlavek nebo pomluva na sociálních sítích se může vyklubat trestný čin s odnětím svobody.
 • Pochopí, co je protiprávním jednáním v souvislosti se šikanou a co jim za to hrozí.
 • Vlastní zamyšlení nad svým chováním a jeho možné přehodnocení.

"Věděli jste, že 3/4 žáků prvního stupně a 2/3 druhého
se setkávají s fyzickým ubližováním ve třídě?"

V čem jsou přednášky odlišné?

I. stupeň ZŠ + SpeŠ

PROJEVY ŠIKANY NA I. STUPNI ZŠ
A MOŽNÉ TRESTY

 • Vhodná pro žáky ve věku 8–⁠9 let (vhodná i pro starší žáky se speciálními potřebami)
 • Délka přednášky: 16 min (ideální doba pro udržení pozornosti)
 • 3 příklady z praxe
 • Obsahuje autorské ilustrace
 • Vyhýbá se taktice šokování a zastrašování
 • Jednoduchost, minimum textu
 • Poskytuje přesné právní informace odpovídající věku dítěte

I. a II. stupeň ZŠ + SŠ

TRESTNĚPRÁVNÍ POHLED NA ŠIKANU
aneb i za skopičiny se platí

 • Vhodná pro žáky/studenty ve věku 10–⁠18 let
 • Délka přednášky: 45 min (35 min přednáška + 10minutový test vhodný od 12 let)
 • Obsahuje zajímavé příklady z praxe
 • Seznamuje žáky s možnými tresty
 • Obsahuje dostatek informací, které napomáhají k propagaci bezpečného způsobu života na škole
 • Lze na základě dostatku informací využít k modelovým situacím rizikového chování

Vím, o čem mluvím

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole.

Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět.

Ve svých knihách Policie ve školePolicie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR."

Ing. Bc. Luděk Cuták, plk. v. v.

Výhody online přednášek

 • Přednášky máte k dispozici 3 měsíce od zakoupení, po tu dobu je můžete neomezeně opakovaně používat (lze je spustit současně ve více třídách) 
 • Ušetříte finanční, časové, personální a materiální náklady
 • Přístupové údaje získáte obratem po zaplacení
 • Možnost pustit žákům i v případě online výuky
 • Skvělý výukový materiál, zejména v hodinách občanské výchovy

"Poskytněte dětem informace, ať můžou samy přehodnotit své jednání (někdy zdánlivě neškodné) a předejít případným postihům a trestům."

Není to jen "další přednáška od policisty", ale...

 • Informace od specialisty na trestnou činnost mládeže, které se nikde jinde nedozvíte
 • Autor sám na téma protiprávní činnosti mládeže školil policisty, vytvářel pro ně metodické postupy a v nejasných případech jim poskytoval konzultace
 • Autor má komplexní znalosti a mnohaleté zkušenosti ze své praxe na pozicích policisty, vyšetřovatele se specializací na trestnou činnosti mládeže, lektora a vedoucího oddělení práva a kriminalistiky na policejní škole
 • Autor za svou praxi provedl stovky výslechů dětí a ví tak, co jim v rámci prevence může skutečně pomoct a co potřebují slyšet

Zvolte variantu přednášky

Přednášky je možné pořídit v rámci dotačního projektu Šablony II a III. 

I. stupeň ZŠ + SpeŠ

PROJEVY ŠIKANY NA I. STUPNI ZŠ A MOŽNÉ TRESTY

490 Kč

Pro žáky ve věku 8–⁠9 let (vhodná i pro starší žáky se speciálními potřebami)

Délka přednášky: 16 min 

I. a II. stupeň ZŠ + SŠ

TRESTNĚPRÁVNÍ POHLED NA ŠIKANU

890 Kč

Pro žáky ve věku 10–⁠18 let

Délka přednášky: 45 min (35 min přednáška + 10minutový test vhodný od 12 let)

KOMBINACE OBOU PŘEDNÁŠEK

1180 Kč 

V rámci tohoto balíčku získáte druhou přednášku
o 200 Kč výhodněji