"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole.

 

Ve svých knihách Policie ve školePolicie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR.

 

Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Pracovní zkušenosti

 • policista (1992 - 2020)
 • policejní inspektor
  začátek kariéry na Obvodním oddělení Policie ČR jako policejní inspektor v hodnosti podporučík
 • pátrač, kriminalista a vyšetřovatel
  do roku 2008 pátrač, kriminalista a vyšetřovatel Služby kriminální police a vyšetřování v Kroměříži
 • pedagog
  od roku 2008 nástup na Vyšší policejní školu a Střední policejní školu MV v Holešově jako učitel oddělení práva – policisté vyšší policejní školy, policisté základní odborné přípravy, policisté specializačních kurzů, studenti střední policejní školy
 • zástupce vedoucího oddělení práva a kriminalistiky
  příprava policistů vyšší policejní školy
 • vedoucí oddělení práva a kriminalistiky v hodnosti plukovník

Specializace

 • trestná činnost mládeže
  majetková trestná činnost, násilná trestná činnost, mravnostní a drogová trestná činnost
 • trestná činnost páchaná na mládeži
  mravnostní a násilná trestná činnost
 • pátrání po osobách a věcech
  od vyhlášení celostátního pátrání až po odvolání pátrání

Lektor a autor

 • lektor projektu „Řešení vrstevnických vztahů“, který probíhal na základních školách Zlínského, Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje,
 • autor odborného kvalifikačního kurzu „Zacházení s mládeží dle zák. č. 218/2003 Sb.“ pro policisty Služby kriminální policie a vyšetřování a pro policisty obvodních oddělení, kteří pracují s mládeží,
 • autor odborného kvalifikačního kurzu „Výslech svědka – oběti mravnostní trestné činnosti“ pro policisty, kteří pracují s obětmi trestných činů,
 • spoluautor projektu vybudování „Speciální výslechové místnosti“ pro oběti trestných činů v policejní škole v Holešově,
 • autor odborných příspěvků:
  • v časopise Řízení školy (určený managementu škol, tj. ředitelům škol a jejich zástupcům),
  • v časopise Školní poradenství v praxi (určený metodikům prevence, výchovným poradcům, školním psychologům atd.),
  • v týdeníku Učitelské noviny.

Kurzy a stáže

 • odborné policejní kurzy a instrukčně metodická zaměstnání (divácké násilí, zákon o obětech, motorkářské gangy, mravnostní trestná činnost, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, výslech dětského svědka, psychologie výslechu, operativně pátrací prostředky a podpůrné operativně pátrací prostředky aj.),

 • odborné stáže u dětského klinického psychologa, psychoterapeuta a soudního znalce Mgr. et Mgr. Zdeňka Kolaříka,

 • vzdělávání v prevenci: kurzy Technologie a Prevence (2022), INEP 8 a INEP 40 - Úvod do prevence založené na důkazech (2022)

Spolupráce

 • Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s. (OSPRCH)

 • Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze - Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV)

V rámci prověřování a vyšetřování trestných činů jsem spolupracoval s:

 • ředitelkami a řediteli základních škol a jejich zástupci, s pedagogickým sborem základních a středních škol, se zástupci školských zařízení,
 • zákonnými zástupci žáků a studentů (rodiče, opatrovníci, poručníci),
 • orgánem sociálně právní ochrany dětí v obcích s rozšířenou působností,
 • samosprávami obcí,
 • Probační a mediační službou,
 • zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • zdravotnickými zařízeními, zejména dětským oddělením,
 • soudními znalci – dětskými psychology a dětskými psychiatry,
 • státními zástupci.

V rámci výchovně vzdělávacího procesu jsem spolupracoval s:

 • různými policejními experty („mordparty“, vyjednávači, antikonfliktních týmů, z oblastí mravnostní, majetkové, drogové, policejními psychology, pyrotechnické služby, kynologie, letecké služby, Odboru kriminalistické techniky a expertíz, aj.),
 • experty dalších bezpečnostních složek (Kriminalistického ústavu Praha, vyšetřovateli HZS, Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, Vojenské policie).

Kontakt

Ing. Bc. Luděk Cuták, plk. v. v. 

Policie ve škole

Policie a moje dítě

Práva oběti v kostce