Články autora

Luděk Cuták

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."
19.4. 2023

Nikotin není tabák

Od 23. března 2023 je účinný zákon č. 59/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kdy se nikotin zařadil na seznam návykových látek. Dealeři mají a budou vždy mít „náskok“ před zákonem.

28.12. 2022

Novinka v zápisu dítěte k povinné školní docházce

Od 1. ledna 2023 platí vyhláška č. 435/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Škola, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, může v kritériích pro přijímání žáků stanovit požadavek přítomnosti dítěte u zápisu.[1] To znamená, že zejména soukromé a církevní školy si určí vlastní kritéria pro...

18.12. 2022

Slevy, šmejdi a propagace s výletem

Přijetím zákona č. 374/2022 Sb., ze dne 7. 12. 2022, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se mimo jiné mění podmínky:[1] – v oblasti slev na výrobky: Někteří prodejci lákají kupující na výrazné slevy. Tyto slevy vycházející ze základu ceny výrobku, který byl výrazně navýšen pouze několik dní před...

4.11. 2022

6 variant odpovědnosti za škodu způsobenou žákem

Školy jsou povinny vykonávat podle školského zákona nad nezletilými žáky náležitý dohled. Ředitel školy a školského zařízení odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.[1] Uvedené platí i pro akce školy. Velmi častými případy, kdy žák způsobí škodu třetí osobě, jsou školní akce: lyžařské výcviky, školní výlety, exkurze, návštěvy muzea, jazykové pobyty apod. Za následky svého...

25.8. 2022

Půjdu častěji na křtiny nebo na policii?

Víte, že v naší krásné vlasti máte o hodně větší šanci „navštívit“ Policii ČR jako poškozená osoba trestným činem, než přivítat nově narozené dítě ve svém okolí? Navíc někdy ani na policii nejdete, neboť si vyhodnotíte situaci, že je to zbytečné plýtvání časem, takže se pravděpodobnost, že se stanete obětí trestného činu, ještě zvyšuje.[1] Oběť je fyzická osoba,...

31.5. 2022

Právní novinky ve školách a školských zařízeních

Vyhláška č. 126/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, z 9. května 2022, zavádí nová pravidla pro stanovení počtu zástupců ředitelů pro odborný výcvik nebo vedoucích učitelů odborného výcviku. V § 13 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb. a vyhlášky č. 400/2009 Sb., se doplňuje odstavec 7,...

20.5. 2022

Upřesnění pojmu „pravidelná docházka“

Od školního roku 2022/2023 je účinná vyhláška č. 111/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Novelizací vyhlášky 74/2005 Sb. byla zpřesněna definice pravidelné docházky v oblasti zájmového vzdělávání dětí ve školských zařízeních – střediscích volného času, školních klubech a školních družinách. Definice pravidelné docházky v aktuálním znění vyhlášky č. 74/2005 Sb.,...

4.5. 2022

I napadený zraněný žák může být obviněn a potrestán

Úkolem Policie ČR při šetření fyzického napadení mezi žáky ve škole je velmi důležité také zjistit, co předcházelo fyzickému útoku. Policie by se neměla spokojit s konstatováním školy, že všichni žáci ve třídě viděli, jak agresor klečel na ležícím spolužákovi a dal mu dvě rány pěstí, až mu zlomil nos. Policista nebo policejní orgán mají povinnost obstarat důkazy...

18.4. 2022

Úloha pedagoga při podání vysvětlení žáka

Podle průzkumu společnosti Scio se v roce 2018 setkalo s fyzickým nebo psychickým ubližováním ve třídě až 85 % žáků a počet případů se dlouhodobě zvyšuje.[1] V závažných případech provádí šetření přímo ve škole Policie ČR, při kterém je nejčastěji využíván institut podání vysvětlení žáka. Ve svém příspěvku se zabývám rolí pedagoga, který je přítomen u podání vysvětlení žáka. Podání...

21.2. 2022

V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR

Při šetření trestné činnosti mládeže je mezi právnickými osobami poskytujícími pomoc Policii ČR nejdůležitějším a nejvýznamnějším partnerem škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“), ve kterých se odehrává dle mých osobních zkušeností odhadem 90 % šetření s mládeží. Management školy je ze zákona povinen poskytnout věcnou a osobní pomoc policistům. Neznamená to však, že tato pomoc policii musí...