Povinnost škol v souvislosti se zákonem o ochraně oznamovatelů

S účinností od 1. srpna 2023 platí zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Jedná se o zákon, který musel být přijat v souladu s evropským právem a v zahraničí se označuje jako whistleblowing. Zákon chrání oznamovatele, který je zpravidla[1] zaměstnancem školy, a který oznamuje pověřené osobě školy podezření na protiprávní jednání školy.

Může se zejména jednat o podezření z trestného činu, přestupku,[2] porušení právních předpisů při zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů.[3]

Zákon chrání oznamovatele před mstou, odplatou či šikanou ze strany zaměstnavatele za oznámení protiprávního jednání. Zákon je nazývá odvetnými opatřeními. Mezi odvetná opatření může patřit např. rozvázání pracovního poměru, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, změna pracovní doby nebo nepřiznání osobního příplatku. Zákon upravuje podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila.

Pokud má škola 50 zaměstnanců a více, její povinností je zavést vnitřní oznamovací systém.[4] Tato povinnost zavedení funkčního interního oznamovacího systému platí od účinnosti zákona, tj. od 1. srpna 2023. Zavedení vnitřního oznamovacího systému znamená, že ředitel školy (zřizovatel) pověří osobu, která bude přijímat a prošetřovat důvodnost oznámení a bude navrhovat opatření k nápravě stavu. Prostřednictvím vytvořeného vnitřního oznamovacího systému mohou oznamovatelé podávat oznámení ústně, písemně či osobně.

Ve školách s méně jak 50 zaměstnanci může oznamovatel podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti. Ministerstvo je povinno přijmout a posoudit oznámení podle zákona o ochraně oznamovatele.[5] Na svých internetových stránkách jsou uvedeny kontaktní údaje pověřeného zaměstnance.

Zákon byl uveřejněn ve Sbírce zákonů Částka 83/2023 dne 20. 6. 2023, velmi krátce před koncem školního roku. Účinnost zákona je od 1. 8. 2023, právě v polovině prázdnin. Opět mám dojem, že zákonodárné osoby nemají žádnou představu o náročnosti práce pedagogů a rozsahu práce a odpovědnosti ředitelů škol.


[1] Může jít i o uchazeče zaměstnání, externího pracovníka apod.

[2] § 2 odst. 1 písm. b) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele: „má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč“

[3] Srov. § 2 odst. 1 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele

[4] § 8 odst. 1 písm. a) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele

[5] § 14 písm. a) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.