HHC ve škole znovu v roce 2025?

Ještě 5. března letošního roku si mohli všichni žáci ve školách bez obav běhat po chodbách jako utržení z řetězu nebo naopak pospávat na lavicích a užívat si „úžasných“ zážitků, jako jsou nevolnost, nechutenství, třes, průjem, bolesti břicha po požití velmi oblíbeného a rozšířeného „sběratelského předmětu“ – gumových medvídků s obsahem HHC. Pedagogové si ve škole někdy připadali jako v bláznivém filmu, protože neexistovalo žádné nařízení, které by zakázalo prodej produktů s psychotropní látkou HHC.

Od 6. března 2024 je v účinnosti nové nařízení vlády č. 52/2024 Sb.[1], které zařadilo tři kanabinoidy: HHC (hexahydrokanabinol), HHC-O (hexahydrokanabinol) a THCP (tetrahydrokanabiforol ) do seznamu psychotropních látek.[2] Od tohoto data je zakázáno prodávat produkty s těmito psychotropními látkami, ani jako sběratelský předmět. Nařízení vlády č. 52/2024 Sb. zakazuje psychotropní látky HHC, HHC-O a HCP vyrábět či distribuovat pouze do konce tohoto roku. Podle tohoto nařízení budou uvedené psychotropní látka vyškrtnuty ze seznamu psychotropních látek a od 1. ledna 2025 budou tyto látky opět mimo jakoukoliv regulaci a mohou být veřejnosti dostupné, včetně žákům ve školách.[3] Věřím, že se jedná pouze o přechodný stav a vláda rozhodne ve věci znovu, zda budou uvedené kanabinoidy dostupné jen třeba pro dospělé osoby nebo zda se zakážou všem osobám.

Ve svém původním příspěvku s názvem „Kratom ve škole znovu v roce 2025“ jsem nesprávně uváděl, že kratom obsahuje HHC. Jedná se o mou chybu, za kterou se omlouvám. Nechal jsem se neuváženě „strhnout“ novým nařízením, že konečně „došlo“ i na kratom. Bohužel, kratom ve školách je i nadále legální.

Současný právní stav ale nebrání tomu, aby ve školách byli žáci postihováni podle školních řádů za požívání, přechovávání, poskytování a darování psychotropních látek HHC, HHC-O a THCP. Školy mohou postupovat stejně jako v případech výskytu jiné návykové látky ve škole.[4] To znamená přivolání policisty nebo strážníka obecní policie do školy při důvodném podezření požití návykové látky žákem. Poté je žák vyzván policistou nebo strážníkem k orientačnímu vyšetření na přítomnost návykové látky. K tomuto úkonu není třeba přítomnost zákonných zástupců žáka (u nezletilých žáků) nebo jejich souhlas s provedením úkonu.[5]

Pokud se žák nepodrobí orientačnímu vyšetření na přítomnost návykové látky (neuposlechne výzvu)[6] a odmítne také odborné lékařské vyšetření, zpravidla spojené s odběrem krve, hledí se na něj, jako by požil návykovou látku.[7] O odborném lékařském vyšetření žáka je třeba informovat zákonné zástupce[8] a v případě jejich nepřítomnosti je třeba, aby byl u úkonu se žákem pracovník OSPOD, který bude hájit práva nezletilého žáka. Doporučuji školám upozornit žáky na nový právní stav v oblasti nových kanabinoidů.


[1] nařízení vlády č. 52/2024 Sb.[1], kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

[2] Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

[3] Čl. III s odkazem na Čl. 1, bod 4. nařízení vlády č. 52/2024 Sb.

[4] Kniha Policie ve škole.

[5] Webinář pro ředitele „Rodiče, váš souhlas nikdy nepotřebujeme“.

[6] Nemůže být k úkonu jakkoliv donucován (pro policii je žák v postavení osoby poškozené, oběti a pachatel je ten, kdo zakázanou látky dítěti poskytnul).

[7] Kázeňská opatření školy je pak možno uložit.

[8] Odběr krve je považován obecně za výrazný zásah do osobnostních práv.

Tagy:
"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.