Alkohol ve škole – souhlas rodičů?

Velmi často se setkávám s případy, kdy školy na začátku školního roku rozesílají rodičům (zákonným zástupcům) formuláře s tím, zda vyjadřují svůj souhlas s testováním žáků nebo studentů ve škole[1] při podezření na požití alkoholu nebo zda žáci nejsou ovlivněni jinou návykovou látkou.

Je třeba si ujasnit některé „novinky“, které platí po přijetí zákona č. 65/2017, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Zákon nezná pojem testování. V dřívější době testování znamenalo, že žáci celé třídy podstoupili orientační dechovou zkoušku, zda nepožili alkohol nebo jinou návykovou látku. Dnes takový postup není možný.

Pokud má pedagog důvodné podezření, že žák požil alkohol, provede příslušník Policie ČR[2] u žáka orientační vyšetření na přítomnost alkoholu v dechu. Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která je mladší 18 let a u níž je důvodné podezření, že alkoholický nápoj požila.[3]

Důvodné podezření znamená, když např. žák pije z láhve označené jako alkohol a někdo jej vidí a toto nahlásí. I když se později zjistí, že v láhvi byl čaj, výzva k orientačnímu vyšetření byla udělena dle zákona.[4] Dalším podezřením, které je důvodné, je skutečnost, když žák vykazuje známky opilosti – vrávorá, špatně artikuluje, zvrací, alkoholový dech apod. Z uvede­ného vyplývá, že obecně nelze plošně vyzvat všechny žáky ve třídě, aby se podrobili orientačnímu vyšetření na alkohol a z výsledku vyšetření posléze zjistit, který ze žáků požil alkohol.

K orientačnímu vyšetření na přítomnost alkoholu v dechu nebo k odbornému lékařskému vyšetření není třeba podle zákona žádný souhlas rodiče (zákonného zástupce) žáka nebo studenta. Nemá žádný právní význam vyjádření rodičů o tom, zda souhlasí nebo nesouhlasí s orientačním vyšetřením svého potomka na požití alkoholu nebo jiné návykové látky při důvodném podezření.


[1] příspěvek se týká pouze škol, školská zařízení mají svá specifika při zjišťování podezření požití alkoholu klientem zařízení – blíže v knize Policie ve škole, str. 165-175

[2] nebo strážník obecní policie, příp. pracovník Probační a mediační služby

[3] § 20 odst. 1 písm. d) bod 1. zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

[4] kniha Policie ve škole, str. 180

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.