Změna stavebního zákona se týká i lesních mateřských škol

Přijetím zákona č. 152/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon se pozměnil také školský zákon týkající se zázemí lesních mateřských škol. Zázemí lesní mateřské školy do 31. 12. 2023 nesmí být stavbou.[1]

S účinností od 1. 1. 2024 zázemí lesní mateřské školy nebo výdejna lesní mateřské školy může být stavbou, neboť novelizací stavebního zákona byla vypuštěna věta druhá § 39 odst. 9 školského zákona a nahrazena větou:

„Pokud je zázemí lesní mateřské školy nebo výdejna lesní mateřské školy stavbou, musí splňovat podmínky drobné stavby zázemí lesní mateřské školy nebo výdejny lesní mateřské školy podle stavebního zákona.“

Co se považuje za drobnou stavbu, odkazuje stavební zákon[2] na Přílohu 1 Drobné stavby. V této příloze se marně snažím ve výčtu drobných staveb najít podmínky pro zázemí a výdejnu lesních mateřských školek v souladu se stavebním zákonem.

Drobnými stavbami jsou:[3] 

1. stavba do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí s bydlením nebo rodinnou rekreací

2. skleník do 40 m2 zastavěné plochy nebo bazén do 40 m2 zastavěné plochy,

3. stavba do 40 m2 zastavěné plochy, na pozemku, který je určen jako zahrádkářská osada, a nejde o stavbu pro bydlení, pro rodinnou rekreaci a pro podnikatelskou činnost,

4. výrobek plnící funkci stavby (mobilní domy), včetně základové konstrukce, do 55 mzastavěné plochy jako plochy rekreace,

5. opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m mezi pozemky, které nejsou veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,

6. dočasné stavby, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů,

7. reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2;

8. oplocení lesních školek a obor,

9. stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti do 30 m2.

Od bodu 10 až po bod 26 Přílohy 1 stavebního zákona pokračuje výčet dalších druhů drobných staveb, které zjevně nesplňují podmínky drobné stavby pro zázemí nebo výdejny lesních mateřských škol jako jsou například:

  • povrchové rozvody vody, přístřešky veřejné dopravy, nástupní ostrůvky a přejezdy přes chodníky, stavby mostních vah, stožáry pro vlajky, antény, veřejné záchody a příp. fotovoltaické elektrárny.

Nezávidím provozovatelům lesních mateřských škol, aby splnili ustanovení stavebního zákona ve smyslu drobné stavby, pokud bude zázemí a výdejna drobnou stavbou. A to asi bude velmi obtížné…


[1] § 34 odst. 9 věta druhá zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon: „Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.“

[2] § 5 odst. 2 písm. a) zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon

[3] Necituji doslovně, ale stručně charakterizuji drobné stavby

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.