Nevěstince – stát je povinen postarat se o dodržování zákona

Od letošního roku skončila účinnost zák. č. 241/1922 Sb., o potírání pohlavních nemocí, na který jsem upozorňoval ve svém příspěvku „Stát je povinen postarat se o prostitutky.“[1] Zrušením zákona odpadla povinnost státu postarat se o všechny prostitutky. Také bylo tímto zrušeno ustanovení § 14 – zřizování a udržování nevěstinců se zakazuje a trestá jako kuplířství.

Trestní zákoník kuplířství označuje jako trestný čin: „Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“

K naplnění znaku „kořistí z prostituce provozované jiným“ postačí opakované přijímání úplaty za to, že provozování prostituce umožňuje.[2] Každý majitel nebo provozovatel kořistí (má finanční prospěch) z prostituce osob „pracujících“ v nevěstincích. Prostitutky se označují jako výkonné umělkyně[3], které platí nájem za prostory nevěstince pronajímateli nebo majiteli nevěstince. Na nájem si vydělávají prostitucí v nevěstincích.

Policie ČR trestně stíhá „obyčejné pasáky“ a organizované skupiny pro trestný čin kuplířství mimo jiné za to, že pachatelé poskytli ubytování (v privátu) osobám za účelem provozování prostituce.  Proč Policie ČR nestíhá majitele a provozovatele nevěstinců pro trestný čin kuplířství za to, že poskytují ubytování (v nevěstinci) osobám za účelem provozování prostituce? Kdyby tomu tak bylo, tak se neprovozuje žádný nevěstinec v ČR. Vůči obyčejným pasákům to není rozhodně spravedlivé, pozornost si zaslouží všichni, kteří porušují zákony. U trestného činu kuplířství nerozhoduje, zda je prostitutka v nevěstinci držena násilím nebo chodí do nevěstince dobrovolně. Policie se chlubí a medializuje případy „pouličního“ a „privátního“ kuplířství a v případech kuplířství v nevěstincích je asi němá, hluchá a slepá, anebo prostitutky platí majitelům nevěstinců z peněz vydělaných poctivou osmihodinovou prací u pokladny supermarketu?

Všechno lze zjistit a ověřit. To není práce pro policisty obvodního oddělení policie, ale pro kriminalisty Národní centrály proti organizovanému zločinu. Ale co si mám myslet, když v roce 2016 luxusní nevěstinec spolupracoval s kriminální policií na rozkrývání gangů ve východní Evropě podezřelých z obchodování lidmi.[4] Bez komentáře.

Možná Policie ČR neví, že kořistění z prostituce jiných osob zakazuje i mezinárodní úmluva a zakazuje provoz nevěstinců. V Úmluvě č. NE01/50, o potlačování obchodování s lidmi a vykořisťování prostitucí jiných osob, kterou do svého právního řádu ratifikovala Česká republika (resp. Československo) v roce 1958 a je dosud účinná.[5] ČR se zavázala, že budou trestat každého, kdo:

  • aby vyhověl chlípnosti někoho jiného využívá prostituce jiné osoby, a to i s jejím souhlasem[6] ,
  • provozuje nebo spravuje nebo úmyslně financuje nebo se účastní na financování nevěstince,[7]
  • vědomě pronajímá nebo najímá budovu nebo jiné místo nebo jejich část za účelem prostituce druhých osob.[8]

Doufám, že policie bude v případě nevěstinců konat. Anebo místo toho zákonodárci raději vypoví mezinárodní úmluvu[9] a upraví trestný čin kuplířství ve prospěch nevěstinců tím, že zruší pojem „kořistí z prostituce provozované jiným“? Jako jsem v roce 2021 předpovídal konec zákona o potírání pohlavních nemocí z roku 1922 ve svém příspěvku „Stát je povinen postarat se o prostitutky“. Můj příspěvek zakončím, jako jsem začal: Nevěstince – stát je povinen postarat se o dodržování zákona.


[1] https://policieveskole.cz/stat-je-povinen-postarat-se-o-prostitutky/

[2] Trestní zákoník, Zvláštní část, § 189 Kuplířství, zdroj Nakladatelství C. H. Beck, beck-online, bod 5., s. 1873

[3] Svobodné povolání nepodléhající pod živnostenský zákon

[4] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nejsem-pasak-platim-vysoke-dane-a-zeny-v-sexbyznysu-se-snazim-chranit-lici-manazer-nevestince-84725

[5] Úmluva nebyla vyhlášena ve Sbírce zákonů

[6] Čl. 1, bod 2 Úmluvy č. NE01/50

[7] Čl. 2, bod 1 Úmluvy č. NE01/50

[8] Čl. 2, bod 2 Úmluvy č. NE01/50

[9] v roce 2005 se pokusila vláda vypovědět Úmluvu, pokus nevyšel, viz. Usnesení poslanecké sněmovny č. 1939 z 20.10.2005 (podobnost čistě náhodná: manželka vlivného politika ve vládě kamarádila s přítelkyní, která měla ve svém domě nevěstinec)

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.