Blog

Na této stránce komentuji stanoviska státních institucí, rozhodnutí soudů, nálezy soudů
a novely nebo změny právních předpisů zaměřených zejména na mládež, ale i zajímavostí týkajících
se běžného života občanů.

18.1. 2022

Vyrozumívání zákonných zástupců žáka/studenta

V případě, když příslušníci Policie ČR přijdou do školy za žákem, je o této skutečnosti potřeba vyrozumět zákonné zástupce žáka. Zákonný zástupce má obecně právo účastnit se např. podání vysvětlení (výslechu) svého potomka. Není to jeho povinnost a záleží na jeho svobodném rozhodnutí, zda se úkonu zúčastní nebo dá důvěru škole nebo pracovníkovi OSPOD, který by byl místo něho u úkonu s dítětem....

9.1. 2022

Školy mají nejasnosti ve spolupráci s Policií ČR – právní úprava je nedostatečná

Spoluprací mezi školami a školskými zařízeními (dále jen „škola“) s Policií ČR se podrobněji nezabývá žádný zákon a z toho mohou vyplývat nejasnosti, nepřesnosti a pochybnosti zejména o pravomocích managementu škol ve vztahu k Policii ČR. Ve svých postupně zveřejňovaných článcích se budu zabývat právním rámcem spolupráce mezi Policií ČR a školou, navázáním spolupráce, vstupem policie do školy, možnostmi odmítnutí pomoci policii a zcela...

5.1. 2022

Prodloužení doby didaktických testů u maturit

Vyhláškou č. 530/2021 Sb., ze dne 28. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů se prodlužuje u společné části maturitní zkoušky: o 10 minut didaktický test z českého jazyka a literatury, celkem trvá 85 minut,[1] o 10 minut didaktický test cizího jazyka, celkem trvá 110...

18.12. 2021

Mohou policisté „vytáhnout“ žáka z výuky a odvézt jej na útvar policie?

V zákoně stanovených případech může policie odvést žáka nebo studenta ze školy a nepotřebuje k tomu souhlas školy nebo zákonných zástupců dětí. Je to např., když soudce vydá příkaz k zatčení určité osoby[1], tak zatčení ve škole provedou policejní orgány, nebo policejní orgán může v naléhavých případech zadržet osobu podezřelou.[2] Neměly by se často stávat případy, kdy policisté odvezou s sebou...

13.12. 2021

3 nejčastější chyby před výslechem žáka ve škole

Pro řádné vyšetření protiprávní činnosti mládeže využívá Policie ČR nejčastěji prostory škol a školských zařízení (dále jen „škola“). Vyžadování policejní pomoci od fyzických nebo právnických osob upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky: „Policista je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu policie oprávněn požadovat od orgánů a osob věcnou a osobní pomoc… Tyto orgány a osoby jsou povinny požadovanou...

6.11. 2021

Úprava problematiky návykových látek ve školních řádech

Celá řada škol neřeší ve školních řádech problematiku návykových látek nebo je řeší pouze obecným konstatováním, že žáci/studenti mají právo na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj. Řada škol používá nesprávnou terminologii týkající se návykových látek: např. alkohol, alkoholické látky, omamné a psychotropní látky, látky škodící zdraví jako cigarety a tabák, alkoholické a návykové látky...

21.10. 2021

Pedagog a možnost osobní prohlídky žáka?

Ve svém příspěvku se budu zabývat fiktivním případem, kdy učitel na základní škole obdržel informaci, že jeden žák může mít u sebe ve škole elektronickou cigaretu. Učitel vyzve žáka, aby ukázal své kapsy a batoh, ve kterém nic nenajde. Poté jde se žákem do šatny a nařídí mu, aby vysypal obsah kapes bundy, ve které se najde elektronická cigareta. Cigaretu...

5.8. 2021

Číšníkova nemilá překvapení

K napsání článku mě inspirovalo zdražování jídel a nápojů v některých gastronomických zařízeních. V médiích se neúměrné zdražování jídel a nápojů označilo dokonce slovem „nenažranost.“[1] Existuje jediná obrana proti vysokým cenám v restauracích.

8.7. 2021

Jak „vyzrát“ na předražené řemeslníky

K napsání článku mě inspirovala dnešní doba neustálého zdražování zboží a služeb, ve stavebnictví nevyjímaje. Existuje jedna z možností, jak se předraženým službám řemeslníků bránit. Tento článek není návodem, jak by měli stavebníci postupovat v konkrétních případech, ale je pouze informací k rozšíření jejich obzoru.

9.6. 2021

„Ospalému“ dopravnímu podniku dluh neplaťte

Často v televizi vidím podobné případy, kdy roztěkaný žák jede ráno do školy v MHD „načerno“ a dopravní podnik si po letech vzpomene, že je třeba dluh na jízdném i s úroky zaplatit. A co mě zaráží, že pokuta je vymáhána i po několika letech.