Vyrozumívání zákonných zástupců žáka/studenta

V případě, když příslušníci Policie ČR přijdou do školy za žákem, je o této skutečnosti potřeba vyrozumět zákonné zástupce žáka. Zákonný zástupce má obecně právo účastnit se např. podání vysvětlení (výslechu) svého potomka. Není to jeho povinnost a záleží na jeho svobodném rozhodnutí, zda se úkonu zúčastní nebo dá důvěru škole nebo pracovníkovi OSPOD, který by byl místo něho u úkonu s dítětem.

Pokud příslušník Policie ČR postupuje podle zákona o Policii ČR (v postavení policisty), tak tento zákon vůbec neřeší vyrozumívání zákonných zástupců při podávání vysvětlení žáků ve škole nebo školském zařízení. Vyrozumění zákonných zástupců by měli provádět policisté.

Pokud příslušník Policie ČR postupuje podle trestního řádu[1], tak ten stanoví, že o úkonu s nezletilým je třeba vyrozumět jeho zákonného zástupce, tedy podle litery zákona stačí vyrozumět jednoho zákonného zástupce. Trestní řád upravuje postup orgánů činných v trestním řízení, a tedy vyrozumění zákonného zástupce by měl provést policejní orgán. Nic nebrání tomu, při dobré spolupráci škola-policie, aby vyrozumíval pedagog, pokud nebudou mít rodiče doplňující otázky na policii.

Jak jsem již uvedl výše, policii postačí, pokud vyrozumí jednoho zákonného zástupce. Pokud má žák např. dva zákonné zástupce, doporučuji ředitelům, aby si o vyrozumění rodičů učinili záznam, ve kterém bude uvedeno, kdy a který z rodičů byl informován a kým byl informován. Doporučuji škole informovat oba zákonné zástupce, neboť za výchovu dítěte odpovídají oba rodiče.

Osobně znám případ, kdy se otec dověděl o nevhodné činnosti svého potomka náhodou a pak rozčilený atakoval školu, že nebyl školou informován o tom, že jeho dítě vyslýchala policie ve škole. Manželka mu o věci nic neřekla, neboť „chránila“ své dítě. Samozřejmě jsou i případy, kdy není účelné některého ze zákonných zástupců informovat o probíhajícím šetření, ale to by bylo na další článek (např. hrozí střet zájmů mezi rodičem a dítětem, dítě si nepřeje informovat rodiče).

Zákonné podmínky výslechu mládeže popisuji v knize Policie a moje dítě a v knize Policie ve škole pro školy a školská zařízení.


[1]     § 158, odst. 5 trestního řádu

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.