Úprava problematiky návykových látek ve školních řádech

Celá řada škol neřeší ve školních řádech problematiku návykových látek nebo je řeší pouze obecným konstatováním, že žáci/studenti mají právo na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj. Řada škol používá nesprávnou terminologii týkající se návykových látek: např. alkohol, alkoholické látky, omamné a psychotropní látky, látky škodící zdraví jako cigarety a tabák, alkoholické a návykové látky apod. Také se často setkávám, že management škol opomíjí vložit do školních řádů zákaz existence takových látek ve škole, které napodobují návykové látky.

V souvislosti s přijetím zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (občané a média ho znají pod pojmem „protikuřácký zákon“) doporučuji upravit ve školách školní řády v oblasti kouření a požívání alkoholu či jiných zakázaných látek. Doporučuji užívat pojem jazykově správný, který je srozumitelný, a je definován v zákoně – návyková látka.

Návykovou látkou se rozumí alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování.“[1]

Pokud bude ve školním řádu uvedeno, že se žákům do školy zakazuje vnášet, prodávat, podávat, anebo zde užívat návykové látky anebo takové látky, které napodobují tvar, vzhled návykových látek anebo evokují jejich chuť, pak text bude v souladu s „protikuřáckým zákonem“ a škola se vyvaruje úpravy školního řádu v reakci na zavádění dalších a dalších novinek ve společnosti (uvedené bude platit jak pro používání elektronické cigarety, šňupacího tabáku, žvýkání tabáku, koky, tak i např. na nealkoholické pivo).

V souvislosti s kouřením ve školách upozorňuji na skutečnost, že i škola jako právnická osoba se může dopustit přestupku tím, že nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila.[2]

Také škole a školskému zařízení vzniká od 31. května 2017 nová povinnost: vstup do školy označit zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“. Grafické vyobrazení této značky je uvedeno v zákoně.[3]

Za první přestupek lze škole uložit pokutu do 50 000 Kč a za druhý do 10 000 Kč.[4]

Grafická značka má velikost nejméně 12 cm x 16 cm a obdélníkový tvar s poměrem šířka/výška 3 : 4, bílým pozadím, černým okrajem a s kruhem s červeným okrajem, červeným šikmým pruhem a s černou hořící cigaretou na bílém pozadí a černými tiskacími písmeny „KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO“.


[1]     § 2 písm. a) zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

[2]     § 36 odst. 5 písm. a) zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

[3]     zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

[4]     § 36 odst. 10 písm. b), resp. písm. a) zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.