REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ KRIMINALITY MLÁDEŽE, KTERÉ

VAŠÍ ŠKOLE SKUTEČNĚ POMŮŽE

 • Jak snížit šikanu, krádeže, fyzické a psychické ubližování mezi žáky?
 • Jak poučeně předejít vážným dopadům na děti při šetření kriminality mládeže Policií ČR?
 • Jaká jsou práva a povinnosti pedagogů při výslechu žáků ve škole?

Ucelené řešení od experta na trestnou činnost mládeže nabité informacemi a desítkami příkladů z jeho 28leté praxe.

 

 

Praktický návod, jak na to, aby se na vaší škole dostala do problémů kriminalita a ne děti.

Komplexní soubor informací pro případ, že se dítě nebo mladistvý dostanou do křížku se zákonem, ať už úmyslně nebo z nevědomosti.

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Prevence kriminality

PŘEDNÁŠKY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy

Unikátní přednášky, které vyvrací mýty o beztrestnosti mládeže. Děti zjistí, co skutečně riskují, a že i o přestávce se dá spáchat trestný čin se sazbou až 5 let.

Šetření kriminality

ODBORNÁ PUBLIKACE

Policie ve škole

Řešení kriminality ve škole v kostce –⁠⁠⁠ jediná kniha, kterou budou ředitelé, preventisté a pedagogové zapojení do šetření protiprávní činnosti mládeže ve škole ve spolupráci s Policií ČR potřebovat. 

Knihu si zakoupilo již 0 škol.

PŘÍRUČKA ZDARMA

PRO OBĚTI A POŠKOZENÉ
(doporučuji také metodikům prevence)

Práva oběti v kostce

Základní práva obětí trestných činů a osob poškozených

Díky příručce budou oběti trestného činu znát svá práva, aby je mohli účinně uplatnit. Je určena také preventistům na školách, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

"Věděli jste, že 3/4 žáků prvního stupně a 2/3 druhého se setkávají s fyzickým ubližováním ve třídě?"

PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A DĚTI 

ODBORNÁ PUBLIKACE

Policie a moje dítě

Nepostradatelná kniha pro děti a jejich zákonné zástupce pro hájení svých práv ve styku s Policií ČR. Získáte informace, jak můžete jako rodič ohlídat,
aby při výslechu nedocházelo k manipulaci Vašeho dítěte.

Publikace jsou napsány pro právní laiky
Na trhu se objevila publikace Policie ve škole, která nemá obdoby po stránce odborné i obsahové. I když je určena primárně pro školy a výchovná zařízení, je bezpochyby velmi návodná i pro policisty, soudní znalce a dotčené rodiče, dovedu si představit i velký přínos pro pracovníky OSPODů. Pro ředitele škol a učitele jde o cenný pramen informací. Ty jsou v publikaci podány přehledně při zachování komplexnosti tak, aby byly srozumitelné i pro právní laiky, což je jistě v dnešní době věc nevídaná. Velmi kladně hodnotím cenu publikace ve srovnání s cenou různých seminářů nebo právních služeb. Je to výborná investice pro osvětu nejen pedagogických pracovníků.
Mgr. et Mgr. Zdeněk Kolaříkdětský klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec, Hranice na Moravě

Vím, o čem mluvím

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole.

Ve svých knihách Policie ve školePolicie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR.

Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Ing. Bc. Luděk Cuták, plk. v. v.

Výhody online přednášek

 • Přednášky máte k dispozici 3 měsíce od zakoupení, po tu dobu je můžete neomezeně opakovaně používat (lze je spustit současně ve více třídách) 
 • Přednáška pro ZŠ je přeložena do ukrajinštiny
 • Ušetříte čas a energii s organizací přednášky
 • Přístupové údaje získáte obratem po zaplacení
 • Možnost pustit žákům i v případě online výuky
 • Skvělý výukový materiál, zejména v hodinách občanské výchovy
 • Délka přednášek je 70 min pro 2. stupeň ZŠ a 80 min pro SŠ
 • Součástí je test pro ověření získaných znalostí