REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ KRIMINALITY MLÁDEŽE, KTERÉ

VAŠÍ ŠKOLE SKUTEČNĚ POMŮŽE

  • Jak snížit šikanu, krádeže, fyzické a psychické ubližování mezi žáky?
  • Jak poučeně předejít vážným dopadům na děti při šetření kriminality mládeže Policií ČR?
  • Jaká jsou práva a povinnosti pedagogů při výslechu žáků ve škole?

Ucelené řešení od experta na trestnou činnost mládeže nabité informacemi a desítkami příkladů z jeho 28leté praxe.

 

 

Praktický návod, jak na to, aby se na vaší škole dostala do problémů kriminalita a ne děti.

NOVINKA 

WEBINÁŘ PRO RODIČE ŽÁKŮ A STUDENTŮ

"Za ztracené, odcizené a poškozené věci žáků odpovídá škola"

WEBINÁŘE PRO ŘEDITELE A PEDAGOGY ZŠ A SŠ

"Páni policisté, bohužel máte smůlu..." 

Webinář slouží k tomu, aby management škol a pedagogové znali problematiku vstupu policie do škol a tedy škola byla rovnocenným a suverénním partnerem Policie ČR.

"Rodiče, váš souhlas nikdy nepotřebujeme..."

Webinář slouží k tomu, aby management škol a pedagogové znali problematiku postupu při podezření na požití návykové látky žákem.

"Za ztracené, odcizené a poškozené věci žáků odpovídá škola"

Webinář objasní, za jakých podmínek je škola odpovědná za ztracené, zničené a odcizené věci žáků.

"Noční můra policie: Odvoz žáka ze školy"

Webinář slouží k tomu, aby management škol a pedagogové znali problematiku předvádění žáků na služebny policie k podání vysvětlení.

"5 nezbytných podmínek při zabavování mobilu"

Webinář objasní pedagogům nezbytné podmínky při zabavování mobilů žákům.

PŘEDNÁŠKY PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Prevence kriminality

Přednášky:

Odpovědnost mládeže za protiprávní činy Trestní odpovědnost mladistvých osob

Unikátní přednášky, které vyvrací mýty o beztrestnosti mládeže. Děti zjistí, co skutečně riskují, a že i o přestávce se dá spáchat trestný čin se sazbou až 5 let.

Rizikové chování

Přednáška o KYBERŠIKANĚ

Přednáška "Nepodceňuj kyberšikanu, přísně se trestá" vašim žákům otevře oči a přispěje k prevenci před kyberšikanou na vaší škole.

Rizikové chování

Přednáška o SEXUÁLNÍM RIZIKOVÉM CHOVÁNÍ

Obsahuje dostatek právních a praktických informací, které napomáhají propagaci bezpečného způsobu života žáků. Součástí je také TEST.

Prevence kriminality

Přednáška o volbě povolání

 

 

Díky přednášce "I za banální přestupek máte po vysněné kariéře" se žáci dozví,
že za alkohol ve škole mohou mít STOPKU při volbě povolání.

Rizikové chování

Přednášky o ŠIKANĚ

Přednášky mohou velmi efektivně dovést děti k pochopení, co skutečně riskují a přehodnocení svého chování. Součástí přednášky je také test.

Komplexní soubor informací pro případ, že se dítě nebo mladistvý dostanou do křížku se zákonem, ať už úmyslně nebo z nevědomosti.

ODBORNÉ PUBLIKACE

Šetření kriminality

Policie ve škole

Řešení kriminality ve škole v kostce –⁠⁠⁠ jediná kniha, kterou budou ředitelé, preventisté a pedagogové zapojení do šetření protiprávní činnosti mládeže ve škole ve spolupráci s Policií ČR potřebovat. 

Knihu si zakoupilo již 0 škol.

Pomoc rodičům

Policie a moje dítě

Nepostradatelná kniha pro děti a jejich zákonné zástupce pro hájení svých práv ve styku s Policií ČR. Získáte informace, jak můžete jako rodič ohlídat, aby při výslechu nedocházelo k manipulaci Vašeho dítěte.

Publikace jsou napsány pro právní laiky
Na trhu se objevila publikace Policie ve škole, která nemá obdoby po stránce odborné i obsahové. I když je určena primárně pro školy a výchovná zařízení, je bezpochyby velmi návodná i pro policisty, soudní znalce a dotčené rodiče, dovedu si představit i velký přínos pro pracovníky OSPODů. Pro ředitele škol a učitele jde o cenný pramen informací. Ty jsou v publikaci podány přehledně při zachování komplexnosti tak, aby byly srozumitelné i pro právní laiky, což je jistě v dnešní době věc nevídaná. Velmi kladně hodnotím cenu publikace ve srovnání s cenou různých seminářů nebo právních služeb. Je to výborná investice pro osvětu nejen pedagogických pracovníků.
Mgr. et Mgr. Zdeněk Kolaříkdětský klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec, Hranice na Moravě
Od roku 2002 jsem pracoval na odboru školství krajského úřadu ve správním odboru. Řešil jsem také různé stížnosti a problémy. Vše, co píšete je potřebné, aby ve školách věděli. Mám kamarádku docentku na právnické fakultě, před kterou jsem použil spojení, že někteří pracovníci škol jsou v "právním bezvědomí". Ona se tomu zasmála, ale je to má zkušenost. Vaše praktické rady jsou nesmírně cenné a ověřené praxí. A to ve školách potřebují, protože dnešní mládež je trochu jinde.
PaedDr. Mgr. Jan KoblihaHostomice

"Věděli jste, že 3/4 žáků prvního stupně a 2/3 druhého se setkávají s fyzickým ubližováním ve třídě?"

PŘÍRUČKA ZDARMA

Příručka stažena již 0 x

PRO OBĚTI A POŠKOZENÉ
(doporučuji také metodikům prevence)

Práva oběti v kostce

Základní práva obětí trestných činů a osob poškozených

Díky příručce budou oběti trestného činu znát svá práva, aby je mohli účinně uplatnit. Je určena také preventistům na školách, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

O autorovi

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole.

Ve svých knihách Policie ve školePolicie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR.

Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Ing. Bc. Luděk Cuták, plk. v. v.

Výhody online přednášek

  • Přednášky máte k dispozici 3 měsíce od zakoupení, po tu dobu je můžete neomezeně opakovaně používat (lze je spustit současně ve více třídách) 
  • Přednáška pro ZŠ "Odpovědnost mládeže za protiprávní činy" je přeložena do ukrajinštiny
  • Ušetříte čas a energii s organizací přednášky
  • Přístupové údaje získáte obratem po zaplacení
  • Možnost pustit žákům i v případě online výuky
  • Skvělý výukový materiál, zejména v hodinách občanské výchovy
  • Součástí je test pro ověření získaných znalostí 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Spolupráce