Archiv měsíce: Prosinec 2021

18.12. 2021

Mohou policisté „vytáhnout“ žáka z výuky a odvézt jej na útvar policie?

V zákoně stanovených případech může policie odvést žáka nebo studenta ze školy a nepotřebuje k tomu souhlas školy nebo zákonných zástupců dětí. Je to např., když soudce vydá příkaz k zatčení určité osoby[1], tak zatčení ve škole provedou policejní orgány, nebo policejní orgán může v naléhavých případech zadržet osobu podezřelou.[2] Neměly by se často stávat případy, kdy policisté odvezou s sebou...

13.12. 2021

3 nejčastější chyby před výslechem žáka ve škole

Pro řádné vyšetření protiprávní činnosti mládeže využívá Policie ČR nejčastěji prostory škol a školských zařízení (dále jen „škola“). Vyžadování policejní pomoci od fyzických nebo právnických osob upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky: „Policista je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu policie oprávněn požadovat od orgánů a osob věcnou a osobní pomoc… Tyto orgány a osoby jsou povinny požadovanou...