Archiv měsíce: Září 2023

13.9. 2023

Alkohol ve škole – souhlas rodičů?

Velmi často se setkávám s případy, kdy školy na začátku školního roku rozesílají rodičům (zákonným zástupcům) formuláře s tím, zda vyjadřují svůj souhlas s testováním žáků nebo studentů ve škole[1] při podezření na požití alkoholu nebo zda žáci nejsou ovlivněni jinou návykovou látkou.