výslech

Články pro štítek výslech
4.10. 2023

2 postupy pedagogů pro dětské oběti

K napsání příspěvku mě inspiroval dotaz z OSPOD, zda jsou a v jaké formě zpracována pro policii kritéria či pravidla, pro realizaci podání vysvětlení dítěte v pozici oběti/svědka ve speciální výslechové místnosti. V praxi se pracovníci OSPOD setkávají se situací, že přestože je speciální výslechová místnost dostupná i v místě spáchané trestné činnosti/bydliště dítěte, je dítě vyslýcháno v místě policejního orgánu a mimo danou speciální...