Číšníkova nemilá překvapení

K napsání článku mě inspirovalo zdražování jídel a nápojů v některých gastronomických zařízeních. V médiích se neúměrné zdražování jídel a nápojů označilo dokonce slovem „nenažranost.“[1] Existuje jediná obrana proti vysokým cenám v restauracích.

Za jistých podmínek se můžu v drahé hospodě najíst za stejnou cenu, jako před zdražováním. Můžu tím nemile překvapit obsluhu v restauraci. A o jaké podmínky se jedná?

Podle zákona o cenách je prodávající povinen[2] při nabídce a prodeji zboží poskytnout informaci spotřebiteli tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží, a to zpřístupnit na viditelném místě informaci o této ceně formou ceníků (u vchodu do restaurace visí jídelní lístek s cenami jídel a nápojů, nápojový lístek leží na stolech, u obslužného prodeje je ceník vyvěšen na zdi za obsluhou apod.) nebo zpřístupnit tuto cenu jiným přiměřeným způsobem (hostu jídelní lístek přinese obsluha).

Pravidelnému hostu restaurace je známo, za jakou cenu se dobře nají. Obsluha nepřináší pravidelnému hostu jídelní lístek a nabízí jídla, o kterých ví, že zákazník preferuje. Platí pro případ, kdy restaurace nemá na viditelném místě informaci o ceně jídel. Host si k jídlu objedná oblíbené vepřo-knedlo-zelo a obsluha ho neupozorní, že jídlo výrazněji podražilo.

Host zkonzumuje vynikající oběd, zapije chlazenou dvanáctkou a hodlá zaplatit svých oblíbených 130 Kč. Je velmi nemile překvapen, když zjistí, že má zaplatit 200 Kč. Navrhne číšníkovi, že zaplatí 140 Kč, neboť oběd byl skutečně dobrý. Číšník trvá na zaplacení částky 200 Kč. Skutečně nemá význam k takovému případu volat policisty, neboť se jedná o občansko právní spor. Pokud by přesto na místo přijela hlídka policie, mohl by na to číšník ještě doplatit.

V České republice existují regulované ceny státem (např, cena pitné vody, odpadové vody[3]) a ceny neregulované, dané dohodou. Mezi ceny stanovené dohodou patří i ceny v restauracích. Jestliže tedy nedošlo k dohodě o ceně jídla při objednání zboží (pokud by host znal cenu drahého jídla, neobjednal by si žádné nebo jiné jídlo), musí se dohodnout na ceně po konzumaci jídla a host nemusí akceptovat cenu, která se mu zdá nepřiměřená. Pokud nedojde k dohodě, restaurace může dát případ k soudu, který má vždy poslední slovo. S vysokou pravděpodobností by soud dal hostu za pravdu.

Další nemilé překvapení by čekalo na číšníka, pokud by na místo přijela policie. Policie většinou jezdí k případům, kdy host nechce platit vůbec a předává osobní údaje nezbedného hosta majiteli restaurace pro další postup. V našem případě by host mohl oznámit podezření z přestupku na obsluhu, neboť nebyl předem seznámen s cenou za jídlo. Policie by přestupek postoupila k řešení České obchodní inspekci.

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností stanovených v § 13 odst. 2 až 11 při označování zboží cenami.[4] Za uvedený přestupek hrozí pokuta do 1 mil. Kč.[5]

Stejný postup by mohl uplatnit host restaurace, který by přišel do restaurace poprvé, nezná zde ceny a obsluha by postupovala stejným způsobem, nabídla by menu bez uvedení ceny, host pojedl a postupoval by stejně jako stálý zákazník. Není povinností hosta[6] shánět se po jídelním lístku, povinností obsluhy je seznámit hosty s cenou.

Při dalších návštěvách restaurace, ve kterých měl host problémy s placením, musí host akceptovat ceny jídel a nápojů, neboť již je mu známa cenová hladina jídel a nápojů a nemusí být seznámen s přesnou cenou pomocí jídelního lístku nebo jiným ceníkem.


[1]   Seznam zprávy Nenažranost, některé hospody už jsou s cenami úplně mimo, píší čtenáři. [online]. Server Seznam.cz, a.s. [cit. 5. 8. 2021]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nenazranost-nektere-hospody-uz-jsou-s-cenami-uplne-mimo-pisi-ctenari-171249

[2]   § 13 odst. 2 zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

[3]   Ministerstvo financí. Cenový věstník MF 11/2021. [online]. Server MF ČR [cit. 5. 8. 2021]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cenovy-vestnik/2021/cenovy-vestnik-11-2021-42439

[4]   § 16 odst. 1 písm. h) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách

[5]   § 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách

[6]   Čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod v souladu s Čl. 2 odst. 3 listiny základních práv a svobod: „Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“ a „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

"Jsem plukovník ve výslužbě s 28letou praxí a svou aktivní kariéru jsem věnoval trestné činnosti mládeže jako kriminalista, vyšetřovatel a lektor na policejní škole. Ve svých knihách Policie ve škole a Policie a moje dítě se zabývám právy a povinnostmi dětí, mladistvých, jejich zákonných zástupců a škol jako institucí v případě jednání s Policií ČR. Přednáškami chci vyjít vstříc především samotným mladým lidem, aby věděli, co jim reálně hrozí a do čeho se určitě nepouštět."

Stáhněte si ebook ZDARMA 

Příručka Práva oběti v kostce je určena zejména žákům a studentům, kteří se stali obětí šikany. Příručka je vhodná pro preventisty, kteří díky ní budou schopni lépe pomáhat a radit žákům, kteří se stanou obětí trestného činu.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.