Archiv měsíce: Leden 2022

28.1. 2022

Na co si dát pozor při navazování spolupráce s Policií ČR a jejím vstupu do školy

V případě, kdy se vyskytne potřeba řešit protiprávní jednání žáků nebo studentů prostřednictvím Policie ČR, tak by v té době měla již být preventivně navázána osobní spolupráce mezi zainteresovanými subjekty: management školy – kriminalista mládežník, což se v mnoha případech bohužel neděje. Rovněž je důležité vědět, v jakém postavení příslušník Policie ČR do školy přichází. Od toho se odvíjí...

18.1. 2022

Vyrozumívání zákonných zástupců žáka/studenta

V případě, když příslušníci Policie ČR přijdou do školy za žákem, je o této skutečnosti potřeba vyrozumět zákonné zástupce žáka. Zákonný zástupce má obecně právo účastnit se např. podání vysvětlení (výslechu) svého potomka. Není to jeho povinnost a záleží na jeho svobodném rozhodnutí, zda se úkonu zúčastní nebo dá důvěru škole nebo pracovníkovi OSPOD, který by byl místo něho u úkonu s dítětem....

9.1. 2022

Školy mají nejasnosti ve spolupráci s Policií ČR – právní úprava je nedostatečná

Spoluprací mezi školami a školskými zařízeními (dále jen „škola“) s Policií ČR se podrobněji nezabývá žádný zákon a z toho mohou vyplývat nejasnosti, nepřesnosti a pochybnosti zejména o pravomocích managementu škol ve vztahu k Policii ČR. Ve svých postupně zveřejňovaných článcích se budu zabývat právním rámcem spolupráce mezi Policií ČR a školou, navázáním spolupráce, vstupem policie do školy, možnostmi odmítnutí pomoci policii a zcela...